HabitusHuset Søren Kannesvej

Antal pladser

3

Normering

Tæt personlig støtte af en medarbejder.

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt.

Bevillingsgrundlag

Botilbud efter SL §§ 108 og 107, samt dagtilbud efter SL § 104.

Autismecenter Brøndbyskoven

Habitus

Målgruppe

Tilbuddet er målrettet borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, evt. med komorbide diagnoser, dvs. tillægsdiagnoser som for eksempel mental retardering, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD, mfl. samt problemskabende adfærd.

Fysiske rammer og beliggenhed

Botilbuddet er etableret i et ældre hus i tre etager. I stueetagen er der to lejligheder og på 1.-salen er der en lejlighed. Alle 3 lejligheder har to rum og eget badeværelse til beboeren. På førstesalen er der personalerum og soveplads til nattevagten. Endvidere er der en høj kælder, der er indrettet med fælleskøkken, og et fællesrum til beboerne samt kontor og møderum til medarbejderne.

Botilbuddet er indrettet i et ældre byhus, i den del af Grenaa, som ligger helt tæt på vandet og Kattegatcentret. Der er kun få hundrede meter til stranden og til skoven med næsten ubegrænsede muligheder for gå- og cykelture samt andre rekreative aktiviteter. Endvidere er der gode indkøbsmuligheder i umiddelbar nærhed samt selvfølgelig i centrum af Grenå, som kun er godt en kilometer væk. Trods den centrale placering er der tale om en meget stille vej, med kun helt minimal trafik, så der er ro og fred i den tilhørende have, hvor vi har gang i mange udendørs aktiviteter.

Personale og pædagogik

Personalenormeringen i tilbuddet er som udgangspunkt 1 personale til 1 beboer i dagtimerne. I nattetimerne er der en sovende nattevagt.

Læs mere om vores pædagogik og metode

Døgnåbnet

HabitusHuset Søren Kannesvej har åbent hele døgnet 365 dage om året. Det betyder, at der er personale i alle døgnets timer på alle årets dage.

Bevillingsgrundlag

HabitusHuset Søren Kannesvej er godkendt til længerevarende ophold til borgere over 18 år, jf. Serviceloven §§ 107 og 108. Tilbuddet er desuden godkendt til aktivitets- og samværstilbud, jf. Serviceloven § 104.

Kontakt

HabitusHuset Søren Kannesvej
Søren Kannesvej 2
8500 Grenå

Ledelse

Botilbudsleder
Michael Nørgaard
Telefon 30 54 82 37
Mail: mn@habitus.dk