HabitusHuset Danshøj

Antal pladser

12 botilbudspladser og 2 aflastningspladser.

Normering

Tæt personlig støtte af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Bostedet er bemandet døgnet rundt

Bevillingsgrundlag

SL §§ 104/107. Godkendt til midlertidige- og længerevarende ophold SL §§ 107/ 108., samt aktivitets– og samværstilbud SL § 104. Godkendt som opholdssted med to pladser.

Målgruppe

Tilbuddet er målrettet borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og evt. fysiske funktionsnedsættelser. Dertil kan der være komorbide diagnoser, dvs. tillægsdiagnoser som eks. mental retardering, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD, mfl., samt problemskabende adfærd. Borgerne har massive personlige og- eller adfærdsmæssige problemer.

Fysiske rammer og beliggenhed

HabitusHuset Danshøj er indrettet i en tidligere landbrugsejendom, som har været anvendt som planteskole med salg af træer og buske. Ejendommens tilhørende jord har været en del af driften, og HabitusHuset Danshøj har derfor egen skov og sø. Området er vest for Hillerød, med stisystem til Hillerød centrum og tæt på Hillerød motorvejen.

Lejlighederne har egen stue, soveværelse, badeværelse og evt. tekøkken. Nogle af  lejlighederne har egen terrasse.

Personale og pædagogik

Personalenormeringen i HabitusHuset Danshøj er som udgangspunkt 1 personale til 1 beboer i dag- og aftentimerne. I nattetimerne er der vågen nattevagt samt en medarbejder der kan tilkaldes.

Læs mere om vores pædagogik og metode

Aktivitetsmuligheder

Vi tilrettelægger de daglige aktiviteter ud fra en helhedsfokuseret og individualiseret tankegang. I dagligdagen arbejder vi med at udfordre brugeren både fysisk og psykisk. Vi træner, udvikler og vedligeholder brugerens færdigheder samt sørger for nye udfoldelsesmuligheder. Overordnet skal aktiviteterne ruste brugeren til så høj grad af selvstændighed som muligt.

Brugeren er med til at vælge aktiviteter. Personer med autisme kan have vanskeligt ved at give udtryk for egne ønsker og behov, så et væsentligt element i det daglige pædagogiske arbejde er, at støtte brugernes mulighed for at få indflydelse. Der vil altid blive taget udgangspunkt i brugerens ressourcer og potentialer.

Vi cykler eller går ofte ture i  nærområdet. Vi  har egen minibus, som vi bruger til ture ud af huset.

Døgntilbud

Tilbuddet har åbent hele døgnet, 365 dage om året. Det betyder, at der er personale i alle døgnets timer på alle årets dage.

Bevillingsgrundlag

HabitusHuset Danshøj er godkendt til bo- og dagtilbud jf §§ 107/108 og 104. Tilbuddet er endvidere godkendt som opholdssted, jf § 66 stk 1. nr 5

Kontakt

HabitusHuset Danshøj
Frederiksværksgade 160
3400 Hillerød
Tlf. 81 80 32 27

Ledelse

Botilbudsleder
Daniel Lauridsen
Tlf. 25 25 77 45
Mail: dl@habitus.dk

Daglig leder
Miro Dressel
Tlf. 20 91 78 06
Mail: miro@habitus.dk