19 apr, 2020

Årshjulet i Habitus

Årshjulet er Habitus’ mødestruktur, som bl.a. handler om udviklingsplaner til indsamling og analysering af data. Dette for at sikre at Habitus er på rette vej, med den enkelte borger.