Autisme spektrumforstyrrelse Få et indblik i vores forståelse og håndtering af borgere med denne type af udfordring.

Vores forståelse af autisme spektrumforstyrrelse

Gennemgribende udviklingsforstyrrelse er den overordnet betegnelse for flere diagnoser, som primært indeholder forstyrrelser af sociale samspil, kommunikationsmønstre samt et begrænset, stereotypt og gentagende udsnit af interesser og aktiviteter.

Der er ofte tale om infantil autisme og atypisk autisme. Først nævnte begynder før 3-årsalderen og sidst nævnte efter 3-årsalderen. Mange af symptomerne er de samme.

Borger med autisme diagnose har mangelfuld udvikling af det normale sociale samspil, der er imellem mennesker

  • Blikkontakten er afvigende og evnen til følelsesmæssig respons mangler.
  • Ude af stand til at leve sig ind i andre menneskers tankegang.
  • Mangelfuld situationsfornemmelse.
  • Evnen til at kommunikere med sproget er ofte tilbagestående eller slet ikke udviklet.
  • Talesprog bruges ofte på en afvigende måde, f.eks. i form af ord og vendinger, der gentages på en ensformig måde eller som “papegøjesprog”, hvor borger gentager det man, lige har sagt (ekkolali).

Derudover kan borger med autisme diagnose være præget af:

  • Sære og indsnævrede interesser.
  • Tvangsprægede ritualer eller ejendommelige bevægelsesmønstre, som gentages i det uendelige, f.eks. rokkende og vridende bevægelser med kroppen eller baskende bevægelser med hænderne.
  • En række mindre specifikke fænomener som fobier, søvn- og spiseforstyrrelser, raserianfald og selvmutilaton er almindeligt.

Kilde: WHO ICD-10

Habitus’ pædagogiske håndtering og metodevalg

Unikke rammer for den enkelte

Det handler ikke kun om, hvad du kan. Det handler om, hvad du kan komme til at kunne. Hos Habitus tager vores pædagogiske indsats ikke kun udgangspunkt i funktionsniveauet, men i lige så høj grad den enkeltes udviklingspotentiale og særlige måde at begribe verden på. Med tillid, anerkendelse og faglig omsorg skaber vi de bedst tænkelige rammer for at leve og udvikle sig på egne betingelser.

Vi arbejder med at skabe struktureret, forudsigelige og genkendelige rammer for den enkelte. Vi ved, at faste, meningsgivende rutiner skaber tryghed. Derfor stiller vi få, overskuelige krav og udvikler beboerens positive kompetencer gennem små og sikre succesoplevelser hver dag. Og i tæt samarbejde med de pårørende bygger vi bro mellem hverdagen og familielivet.

Vi benytter bl.a. struktureret og visualiseret pædagogik – TEACCH – spontan kommunikation som feks. PECS, sociale historier, sanseprofiler, seksualvejledning samt relationspædagogiske strategier.

Eksperter med hjertet på rette sted

Specialpædagogisk viden, stor praksiserfaring og oprigtigt menneskeligt engagement er grundelementerne i udviklingen af Habitus’ koncept for faglig omsorg. Hver beboer er tilknyttet et fast team af kompetente medarbejdere, der arbejder intensivt på dag- eller døgnbasis med den enkeltes udviklingspotentiale – både kognitivt, socialt og emotionelt.

Vores medarbejdere besidder alle et solidt fundament af praktisk erfaring og pædagogisk baggrund. De tager professionelt ansvar for at omsætte viden, omsorg og nærvær til resultater, som gør en forskel for den enkeltes ro, selvkontrol og livskvalitet.

Målet er livskvalitet

Vores arbejde handler altid om at højne borgerens livskvalitet. Om at hjælpe vores beboere til et stabilt livsforløb uden frustrationer, nederlag og daglige kampe. En dagligdag med overskud til at opleve det nære, nyde meningsfyldte aktiviteter og udvikle sig på egne betingelser.

Hvis noget ikke virker, er det vores opgave at finde ud af, hvad vi kan gøre anderledes og så tilpasse vores indsats. Denne tilgang har i mange tilfælde vist sig at skabe solide og positive resultater for vores beboere.

Helt konkret betyder det bedre trivsel, færre psykiatriske indlæggelser og markant mindre medicin.

I Habitus får nogle af borgerne lægeordineret medicin. Vi vil helst give mindst muligt medicin til borgeren og i stedet arbejde pædagogisk med at støtte borgeren. Der er dog tilfælde, hvor det kan være svært at undgå medicin. Eksempelvis er der nogle former for epilepsi, hvor vi kan gøre alt, hvad vi kan pædagogisk, men det vil ikke fjerne de epileptiske anfald. Derfor er vi ikke absolut modstandere af medicin. Der er tilfælde, hvor det giver rigtig god mening.

I gode hænder

Habitus tilbyder unikke og individuelt tilpassede botilbud med fokus på livskvalitet. Alle har brug for at føle sig hjemme i trygge, vante rammer.

Habitus’ forskellige botilbud er indrettede i hyggelige landejendomme eller villaer i grønne omgivelser og rummer mellem 4 og 14 boliger. Vi lægger vægt på, at husene fremstår som et hjem – ikke en institution.

Beboernes lejlighed er opholdsstue, soveværelse, bad og toilet samt tekøkken, hvis det lykkes. De fleste lejligheder har egen have eller altan. Alle botilbud har fælles opholdsrum, køkken, hyggelige udendørsfaciliteter og mulighed for forskellige givende udendørsaktiviteter.

Hos Habitus handler det om at hjælpe borgeren til en dagligdag med overskud til at opleve det nære, nyde meningsfyldte aktiviteter og udvikle sig på egne betingelser.