19 apr, 2020

Afdækning af forråelse

4 gange årligt sendes anonymt spørgeskema til alle medarbejdere i Habitus. Det bruges til videre faglig nysgerrighed på egne og/eller andres talehandlinger og handlinger. Habitus vil have nysgerrighed og mod til at ændre på kulturer.