13 nov, 2020

Fast struktureret årshjul – trygge rammer for alle

Alle HabitusHusene arbejder efter det faste strukturerede årshjul. Det gør vi fordi, det er vigtigt at vurdere og revurdere effekten af vores indsatser. Vores erfaring er, at hvis vi ikke er særligt opmærksomme på denne struktur, så bliver vi ikke dygtige nok. Vi skal altid være opmærksomme på, hvordan vi kan forbedre den måde, vi er personale på, så vi altid kan have borgernes livskvalitet i fokus. Vores årshjul er derfor med til at skabe vedvarende trygge rammer.

Se mere om hvordan vi er organiseret i HabitusHusene her

Hvis du er interesseret i at vide mere om jobmulighederne i HabitusHusene klik her

Er du interesseret i at få mere information om Habitus? Kontakt vores visitation her

Har du lyst til at læse mere om HabitusHusene, vores strukturer og pædagogik, kan du følge med på vores blog her