15 feb, 2021

Online kriseledelse

En praksisnær værktøjskasse til 2021

Store kriser kræver stærke ledere

I kriseperioder forsvinder de orienteringspunkter vi almindeligvis navigerer efter. Det gør organisationer sårbare og skaber forhøjede frustrationsniveauer blandt alle. Ingen mennesker trives i længere perioder med forhøjet frustration.

Når socialpædagogiske organisationer bliver sårbare, bliver kvaliteten af deres kerneprodukt svækket. I vores branche, er det en stor del af vores arbejde, at bringe andre menneskers nervesystemer i ro. Det er man ikke i stand til, i perioder med alt for høje frustrationsniveauer.

Derfor er det i en socialpædagogisk kontekst særlig vigtigt, at man kan lede klart of tydeligt igennem kriser. Gennem fem online moduler gennemgår vi nogle af de essentielle værktøjer du skal bruge, for at kunne navigere gennem organisatoriske kriser. Læringskits og videomoduler vil løbende blive tilgængeligt.

Modul 1: Når krisen rammer og frustrationsniveauet stiger

Det sidste år har vi været midt i en international krise vi ikke har kendt mage før. I krisetilstande stiger frustrationsniveauer. Det gør det både i samfundet, i organisationerne og helt ude i de enkelte individer. Det er vigtigt at vi som ledelse ikke bliver en del af frustrationen, for så mister vi vores orientering. Uden den står vi ikke i en position hvorfra vi kan lede.

I første modul vil du blive introduceret til flere konkrete opmærksomhedspunkter og værktøjer, der vil hjælpe dig til at sætte sin organisatoriske situation i perspektiv. Du vil få guidelines til hvordan du undgår at blive en den af frustrationen i din organisation, så du kan beholde din ledelsesposition. Sådan kan du nemlig være med til at minimere frustration og holde fokus på de vigtige linjer.

Modul 2: Få overblik over organisationens situation og sæt strategien derefter

Når krisen rammer stiger frustrationsniveauet løbende. Når frustrationsniveauet stiger, stiger tempoet også – og det gør os mindre og mindre produktive. Vi bliver dårligere og dårligere til helt basale procedurer og begynder at arbejde ud fra individuelle forestillinger, i stedet for ud fra fælles regler og retningslinjer. Når vi i organisationer ikke længere arbejder efter samme mål, så er organisationen ved at løbe løbsk.

I disse situationer skal vi som ledere få et hurtigt og klart overblik over hvad vi har gang i – og hvor vi er på vej hen. Sådan kan vi nemlig sætte rammerne. Det gør det muligt for alle medarbejdere igen at arbejde sammen om at nå de fælles mål.

I andet modul arbejder vi med at genskabe overblik over organisationen. Vi analyserer hvem der er en del af organisationens omverden, hvem der er vigtige at have fokus på. Ud fra denne analyse tager vi stilling til hvad vores strategi skal være og hvad der skal til for at nå det. Her bliver vi nødt til at kigge på hvilke procedurer og retningslinjer vi skal udvikle og udskifte – og skille os af med.

Modul 3: Den mentaliserende leder – hvordan kan vi møde medarbejdernes frustration?

At kunne møde medarbejderne med medmenneskelighed og mildhed er altafgørende. Der er intet så frustrationsdæmpende som et medmenneskeligt blik. Et blik der giver følelsen af at bliver set, hørt og forstået på en sådan måde, at vi føler os respekteret og anerkendt. Dette giver i sidste ende modet og viljen til atter at påtage sig den fælles opgave i organisationen.

På dette modul vil vi introducere teorien om den mentaliserende leder, og bringe dette perspektiv ind i kriseledelse. Vi videregiver erfaringer med at sætte planlagte og strukturerede empatiske rum til rådighed for medarbejderne, som katalysator for de frustrationer, der viser sig i krisesituationer.

Modul 4: Sproget tager skade i krisesituationer

Når vi går rundt med forhøjede frustrationsniveauer, mister vi evnen til at kunne reflektere rationelt over andres handlinger. Vi begynder at tilegne dem dårlige intentioner. Når vi begynder at pege fingre og tillægge ’de andre’ skylden for den situation vi står i, fralægger vi os også vores eget ansvar. På den måde er det ikke længere fælles ansvar at man står i en problematisk situation og i endnu mindre omgang ens eget.

Det er en naturlig reaktion, men som leder bliver man nødt til at være opmærksom på, når ansattes sprog begynder at pege på ’de andre’ som det primære problem. Når man ser problemerne hos de andre meget tydeligt, er man nemlig blevet dårlig til at se dem hos en selv, også kan man ikke arbejde med sig selv.

I fjerde modul beskriver vi hvordan negativt sprog tager over i krisesituationer. Derudover kan du lære, hvad man skal være opmærksom på og hvilke værktøjer der kan hjælpe i den sammenhæng. Læs mere om hvordan sproget ændrer sig, når vi er frustrerede her: Sproget og dets betydning

Modul 5: Kriser er disruption med udviklingsmuligheder

Nød lærer nøgen kvinde at spinde!
Når vi er i brydningstider, har vi en oplagt mulighed for at udnytte kaos til at ændre på gamle mønstre og overbevisninger. Tanken kan være provokerende men agerer man rigtigt, kan man få noget meget effektivt ud af kriseperioder. Det er ofte i de perioder vi bliver tvunget til at se på vores organisationer med nye øjne. Evnen til at turde se nye veje, kan endda hjælpe til at komme videre -og mod roligere tider.
I det femte og sidste modul taler vi om disruption i ledelse. Vi fortæller om hvordan vi kan udnytte kaotiske tilstande til det bedre.

Martin Godske

Martin Godske er administrerende direktør i Habitus og har i mange år arbejdet med ledelse af organisationer med forhøjet frustrationsniveau. Som administrerende direktør står han i spidsen for at drive dag- og botilbud for borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser i alle HabitusHusene. Borgerne har ofte diagnoser inden for autismespektret og problemskabende adfærd, der kan bidrage til et højt frustrationsniveau blandt det pædagogiske personale.

Kontakt: mg@habitus.dk
Mobil: 2623 5367

Rikke Bjerregaard

Er uddannet cand.merc.HRM fra Copenhagen Business School med en bachelor i filosofi og økonomi. Har en specialistuddannelse i mentalisering fra Center for Mentalisering. Rikke er selvstændig konsulent og ansat som ekstern lektor ved Copenhagen Business School i organisationsteori og ledelse, hvor hun bl.a. underviser i Personlighedspsykologi og Ledelse af teams og processer. Har arbejdet med HR-udvikling på Københavns Fængsler og uddannet ledere på den toårige masteruddannelse i Business coaching. Laver ledersupervision, teamsupervisioner og coachingsamtaler samt er underviser og oplægsholder.

Kontakt: rb@filosofiskcoaching.dk
Mobil: 2623 5367

Vi mister orienteringen i krisesituationer og der får vi særligt brug for en stærk ledelse, der har en effektiv ledelsesværktøjskasse

Martin Godske
Direktør i Habitus