10 nov, 2020

Hvordan fungerer det økonomiske kredsløb?

I denne video kan i se, hvordan det økonomiske kredsløb fungerer i Habitus. Videoen illustrerer, hvordan vi i HabitusHusene sikrer at vi forvalter vores økonomi effektivt, sparsommeligt og produktivt. Det gør vi samtidig med, at vi sikrer højest mulig livskvalitet, for flest muligt. I videoen gennemgår vi, hvordan vi gennem strukturen i vores organisation har mulighed for at sætte fokus på det det er vigtigst. Nemlig at vi kan yde faglig omsorg af høj kvalitet. Sådan minimerer vi problemskabende adfærd og øger livskvaliteten for alle de borgere vi kan.

Se mere om hvordan vi er organiseret i Habitus her
Hvis du er interesseret i at vide mere om jobmulighederne i Habitus klik her