19 apr, 2020

Det pædagogisk grundsyn i Habitus

I observationen af borger, fortolkes deres adfærd. I Habitus vil grundsynet altid være, at borger leverer det bedste de kan i den givne situation, dvs. vi tillægger ikke borger dårlige intentioner.