18 apr, 2020

Registrering af riv/krads fremmer medarbejdertrivsel

Psykisk og fysisk ubehagelige hændelser, store som små, skal registreres, således at Habitus ledelse kan give hjælp og medarbejderomsorg i rette tid.