19 apr, 2020

Hvordan sprog i ledelse kan minimere frustration

Ledelsen skal agere ”sproggartnere” og luge ud i udtalelser, hvor andre pålægges ansvaret for frustrationsfølelsen og/eller krisesituationen. Sproget der bliver brugt i en organisation, er et billede af frustration og frustrationsniveauet blandt alle ansatte. Derfor er sproget oplagte spor at lede efter, når man vil minimere frustration i en organisation. I HabitusHusene kan høje frustrationsniveauer blive til problemskabende adfærd og det er derfor vores vigtigste opgave, at sikre at frustrationsniveauet aldrig bliver destruktivt.

Se mere om hvordan vi er organiseret i HabitusHusene her
Hvis du er interesseret i at vide mere om jobmulighederne i HabitusHusene klik her

Har du lyst til at læse mere om HabitusHusene, vores strukturer og pædagogik, kan du følge med på vores blog her