18 apr, 2020

Borgers bearbejdning af voldsomme episoder/VEFB

Habitus har en systematisk registrering og proces som medarbejder skal bruge, for at hjælpe borger til bearbejdning af episoder, som har været ubehagelig for vedkommende. Proces og registrering findes i Habitus journalsystem.