15 apr, 2020

Habitus’ holdning til magtanvendelser

Den faglige tilgang i vores omsorgsfulde og pædagogiske arbejde, er yderst væsentlig i forhold til at undgå magtanvendelser. Vi bestræber os altid på at designe pædagogikken således at magtanvendelser undgås.