fbpx

Direktør i Habitus – Martin Godske

Martin Godske er født i 1975 og bor på Nørrebro i København. Han har en kandidat i filosofi fra Københavns Universitet fra år 2005, og nu er han administrerende direktør i Habitus. 

Martin Godske har arbejdet i social- og omsorgssektoren siden 1995, hvor han arbejdede som pædagog på et bosted. Siden da har han været i branchen i forskellige organisatoriske roller. Martins vision er at skabe rammer, der sikrer, at mennesker med udviklingsforstyrrelser får den støtte, de har brug for, for at optimere deres generelle livskvalitet. 

I Habitus er fokus altid på at kunne minimere problemskabende adfærd for at kunne maksimere livskvalitet.

”I sidste ende er alt det arbejde, der bliver udført i HabitusHusene, grundlaget for, om mange mennesker kommer til at leve gode liv. Det må ikke være op til tilfældigheder, om alle de borgere, der bor i et af Habitus’ botilbud, har det godt. Det ansvar skal vi tage seriøst og være systematiske omkring”, fortæller Martin Godske. 

Grundlæggende er Martin Godskes vision at skabe en systematik, der kan sikre en høj pædagogisk kvalitet, uanset hvor den bliver implementeret. Derfor er alle HabitusHusene bundet op på det samme koncept og benytter sig af den samme metametode; Habitus’ årshjul. 

 

Martin Godske – om tankerne bag årshjulet i HabitusHusene

Årshjulet er en struktur, der sikrer en hverdag, hvor der er plads til refleksion og udvikling. For at vælge den rette pædagogiske metode til at maksimere livskvaliteten for den enkelte borger, er det vigtigt, at man evaluerer den igangværende praksis løbende – ellers kan man ikke vide, om man er på vej i den rigtige retning. 

Når man arbejder med mennesker med problemskabende adfærd, er det en præmis, at man bliver nødt til at have en struktur, der sikrer, at man systematisk reflekterer over sin egen praksis. Ellers er faren, at den ene dag ender med at tage den anden, og det er sådan, at uønsket adfærd løbende kan blive normaliseret.  

I Habitus er den struktur årshjulet. Årshjulet sikrer, at der er planlagt tid til løbende refleksion, ved på forhånd at have planlagt de forskellige refleksive processer. Kultursygdomme som forråelse skal forebygges – ikke blot behandles. Det kræver systematik. ”Det nytter ikke noget, at vi først begynder at se på problemerne, når de er sket”, fortæller Martin Godske. ”Når en kultur er gennemsyret af forråelse, har borgerne allerede tabt. Vi bliver nødt til at være på forkant i den her branche – ellers kan det få fatale konsekvenser.”

Generelt er Martin Godske optaget af at skabe systemer. Det er han, fordi man ved hjælp af faste strukturer frigiver tid til at fokusere på kerneopgaven. Ifølge ham er pædagogik en videnskab – og videnskab kræver systematik – også i pædagogisk arbejde. ”Alt for længe har pædagogik haft ry for bare at handle om, at ét menneske drager omsorg for et andet. Det er en ekstrem negligering af, hvad god pædagogik i virkeligheden er”, fortæller Martin Godske. 

I Habitus er god pædagogik den pædagogik, der sikrer mest livskvalitet for borgeren. For at være sikre på, at det vi gør bidrager med mest muligt livskvalitet – både nu og på sigt – bliver vi nødt til at have en vis ordentlighed og struktur i vores arbejde.