I gode hænder

Værd at vide som pårørende

FAGLIG OMSORG

Specialpædagogisk viden, stor praksiserfaring og oprigtigt menneskeligt engagement er grundelementerne i udviklingen af Habitus’koncept for faglig omsorg.

UNIK PÆDAGOGIK

Med tillid, anerkendelse og faglig omsorg skaber vi de bedst tænkelige rammer for at leve og udvikle sig på egne betingelser

ET HJEM

Alle har brug for at føle sig hjemme. Habitus’ botilbud er alle indrettet i hyggelige ejendomme i grønne omgivelser, og vi lægger vægt på, at husene fremstår som et hjem.

MÅLET ER LIVSKVALITET

Vores arbejde handler om livskvalitet. Om at hjælpe borgeren til en dagligdag med overskud til at opleve det nære, nyde meningsfyldte aktiviteter og udvikle sig på egne betingelser.

Unikke rammer for den enkelte

Det handler ikke kun om hvad, du kan. Det handler om, hvad du kan komme til at kunne. Hos Habitus tager vores pædagogiske indsats ikke kun udgangspunkt i funktionsniveauet, men i lige så høj grad den enkeltes udviklingspotentiale og særlige måde at begribe verden på. Med tillid, anerkendelse og faglig omsorg skaber vi de bedst tænkelige rammer for at leve og udvikle sig på egne betingelser.

Vi ved, at faste, meningsgivende rutiner skaber tryghed. Derfor stiller vi få, overskuelige krav og udvikler beboerens positive kompetencer gennem små og sikre succesoplevelser hver dag. Og i tæt samarbejde med de pårørende bygger vi bro mellem hverdagen og familielivet.

Et hjem til familiens svageste

Alle har brug for at føle sig hjemme og særligt de svageste borgere har brug for trygge, vante rammer. HabitusHusene er alle indrettet i hyggelige landejendomme eller villaer i grønne omgivelser. Hvert hus rummer mellem 8 og 14 boliger, og vi lægger vægt på, at husene fremstår som et hjem – ikke en institution.

Hver beboer har sin egen lejlighed med opholdsstue, soveværelse, bad og toilet samt et tekøkken, hvis det ønskes. De fleste lejligheder har endvidere egen have eller altan.

Alle botilbud har desuden fælles opholdsrum, køkken, hyggelige udendørsfaciliteter, og rig mulighed for forskellige udendørsaktiviteter.

Eksperter med hjertet på rette sted

Specialpædagogisk viden, stor praksiserfaring og oprigtigt menneskeligt engagement er grundelementerne i udviklingen af habitus koncept for faglig omsorg. Hver beboer er tilknyttet et lille fast team samt et storteam af kompetente medarbejdere, der arbejder intensivt på dag- eller døgnbasis med hans eller hendes udviklingspotentiale – både kognitivt, socialt og emotionelt.

Vores medarbejdere besidder alle et solidt fundament af praktisk erfaring og pædagogisk baggrund. De tager professionelt ansvar for at omsætte viden, omsorg og nærvær til resultater, som gør en forskel for den enkeltes ro, selvkontrol og livskvalitet.

Målet er livskvalitet

I sidste ende handler vores arbejde om livskvalitet. Om at hjælpe vores beboere til et stabilt livsforløb uden frustrationer, nederlag og daglige kampe. En dagligdag med overskud til at opleve det nære, nyde meningsfyldte aktiviteter og udvikle sig på egne betingelser. Og når familiens svageste trives, oplever også de pårørende mere overskud og større livskvalitet.

Helt konkret resulterer vores pædagogiske koncept i færre psykiatriske indlæggelser, markant mindre medicin og problemskabende adfærd. Og i takt med at beboerens funktionsniveau øges, mindskes også behovet til pædagogisk støtte, så beboeren over tid klarer mere og mere på egen hånd.

Jobformular

Fornavn

Efternavn

Adresse

Postnummer

By

Fødselsår

Telefonnummer

E-mail

Ansøgning:
I det følgende stiller vi dig en række spørgsmål, som du bedes besvare så ærligt og præcist som muligt. At du svarer ”nej” f.eks. til spørgsmålet ’Om du har taget kurser inden for autismeområdet’, betyder ikke, at du har en ringere chance for at få job, men det hjælper os med at afgøre, hvilken type introduktion du har behov for ved en eventuel ansættelse.

Hvad søger du?

Er du interesseret i fast ansættelse eller vikar-/tilkaldearbejde (vælg gerne begge)?
Fast ansættelseVikar og tilkaldearbejde

Hvilket botilbud søger du?
GræstedHillerødHelsingeKøgeBrøndbyskovenHurupHjørringFaxeIshøjGreveGrenå

Uddannelse(r) og uddannelsesår:

Har du erfaring inden for autismeområdet fra tidligere job, praktik el. lignende?
JaNej

Har du anden erfaring inden for det specialpædagogiske område, herunder også mentorarbejde?
JaNej

Kan du arbejde i skiftende vagter f.eks. dag-, aften- og nattevagter (angiv hvilke)?
DagAftenNat

Kan du tage indmøder (vagter) af op til 24 timers varighed?
JaNej

Hvilke karakteristika/personlighedstræk er du i besiddelse af, som kan være gavnlige i forhold til at arbejde med autister (f.eks. at du er rolig, tålmodig mv.)?

Er du indforstået med, at det pædagogiske arbejde også kan indeholde bleskift, madlavnings- og rengøringsopgaver?
JaNej

Har du erfaring med at arbejde med tydelig/forudsigelig/visualiseret/struktureret pædagogik?
JaNej

Har du kendskab til TEACCH, PECS eller lignende:
JaNej

Har du tidligere arbejdet med borgere med selvskadende og/eller udadreagerende adfærd?
JaNej

Har du taget nogle kurser inden for autismeområdet eller øvrige relevante kurser (angiv gerne hvilke og år)?

Har du kørekort:
JaNej

Hvor kender du Habitus fra?

Har talt med (udfyldes hvis du har snakket med nogle inden):

Vedhæftede filer
For at fremskynde en eventuel ansættelse er det et krav, at du med din ansøgning vedhæfter de relevante dokumenter.

Bemærk:
Godkendte filer: PDF, doc (Word), docx (Word), PNG (Billede), JPG (billede), GIF (Billede)
Størrelse: Maks 4 mb

Kontaktoplysninger fra tidligere eller nuværende arbejdsplads til indhentning af reference:

Personlig ansøgning

Samtykke ved ansøgning på hjemmeside

Ved afsendelse af din jobansøgning til Habitus, giver du Habitus samtykke til at opbevare og anvende dit CV, ansøgning og andre relevante dokumenter, der indhentes i forbindelse med ansættelsesprocessen i op til 2 år efter afsendt jobansøgning.

Formålet med opbevaringen er at bevare en historik på hvem der har søgt job hos Habitus.
Databasen vil således blive brugt ved løbende rekruttering inden et job bliver opslået.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og bede om at få dine oplysninger slettet i vores database ved at skrive til info@habitus.dk.

Ved dit samtykke bekræfter du samtidigt at have læst Habitus’ private policy om behandling af personoplysninger.

Jeg giver hermed mit samtykke til ovenstående.