fbpx

Viden, erfaring,
nærvær og engagement.
Viden, erfaring,
nærvær og engagement.

Vores personale

Eksperter med hjertet på rette sted

Vores medarbejdere

Specialpædagogisk viden, stor praksiserfaring og oprigtigt menneskeligt engagement er grundelementerne i Habitus’ koncept for faglig omsorg. Vores medarbejdere tager professionelt ansvar for at omsætte viden, omsorg og nærvær til resultater, som gør en forskel for den enkeltes ro, selvkontrol og livskvalitet.

Vi satser overvejende på faguddannet personale og alle medarbejdere videreuddannes løbende – blandt andet på Habitus’ eget uddannelsesakademi, hvor alle medarbejdere kommer igennem undervisning i centrale metodevalg.

Faste teams

Hver borger er tilknyttet et lille fast team af kompetente medarbejdere, der arbejder intensivt på dag- eller døgnbasis med dennes udviklingspotentiale kognitivt, socialt og emotionelt. Det enkelte team sammensættes og tilknyttes borgeren fra første dag.