HabitusHuset Jernstøbervænget - Habitus

Centralt placeret midt i Køge med 2.000 m2 have Centralt placeret midt i Køge med 2.000 m2 have Faglig omsorg til borgere med behov for støtte Faglig omsorg til borgere med behov for støtte

HabitusHuset Jernstøbervænget

Antal pladser

8

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

Bevillingsgrundlag

107/108 samt 66 for aldersgruppen 15-17 år.

foto_nymaarumvej2
foto_nymaarumvej

Målgruppe

Tilbuddet er målrettet borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, evt. med komorbide diagnoser, dvs. tillægsdiagnoser som eks. mental retardering, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD, mfl., samt problemskabende adfærd. Borgerne har massive personlige og- eller adfærdsmæssige problemer.

Fysiske rammer og beliggenhed

Tilbuddet ligger midt i Køge. Beboerne har egen lejlighed og en fælles stor have på 2000 m2. Der er plads til 8 beboere.

Personale og pædagogik

Personalenormeringen er som udgangspunkt 1 personale til 1 beboer i dag- og aftentimerne. I nattetimerne er der vågen nattevagt samt en medarbejder der kan tilkaldes.
Læs mere om vores pædagogik og metode

Døgntilbud

HabitusHuset Jernstøbervænget har åbent hele døgnet 365 dage om året. Det betyder, at der er personale i alle døgnets timer på alle årets dage.

Bevillingsgrundlag og ydelsesbeskrivelse

HabitusHuset Jernstøbervænget er godkendt til ophold for borgere over 18 år, jf. SL §104 og §107/§108, samt 66 for personer i aldersgruppen 15-17 år.

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

Styrelsen for patientsikkerhed

Tilsynsrapporter

Kontakt

Ved alle nye henvendelser og spørgsmål generelt, kontakt venligst tlf. 20 61 02 41

Ledelse

Botilbudsleder
Dina Bergstrøm
Tlf. 23 64 00 80
Mail: db@habitus.dk

Daglig leder
Maria Bang
Tlf. 20 29 36 07
Mail: mb@habitus.dk

Daglig leder
Mikkel Berg Hauxner
Tlf. 20 91 19 58
Mail: mbh@habitus.dk

Adresse

HabitusHuset Jernstøbervænget
Jernstøbervænget 7 & 9
4600 Køge
Tlf. 81 80 32 25