HabitusHuset Rønnebærkæret

Antal pladser

2

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt.

Bevillingsgrundlag

Botilbud efter Serviceloven §§ 107 og 108, samt dagtilbud efter Serviceloven § 104.

Autismecenter Brøndbyskoven

Habitus

Målgruppe

Tilbuddet er målrettet borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, evt. med tillægsdiagnoser som eksempelvis mental retardering, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD, mfl. samt problemskabende adfærd.

Fysiske rammer og beliggenhed

Botilbuddet består af to lejligheder i et rækkehus. Lejlighederne er ca. 50-55 m2. Til begge lejligheder er der egen have. Hver beboer har eget køkken, bad, stue og soveværelse. Derudover er der en fællesstue i hvert rækkehus. Denne deles med medarbejderen.

Botilbuddet er beliggende i Greve Strand, hvor der er mulighed for forskellige aktiviteter i naturen og fritidstilbud i Greve by og omegn.

Rønnebærkæret i 3D

Få en interaktiv rundvisning

Personale og pædagogik

Personalenormeringen i tilbuddet er som udgangspunkt 1 personale til 1 beboer i dag- og aftentimerne. I nattetimerne er der en sovende nattevagt.

Læs mere om vores pædagogik og metode

Døgnåbnet

HabitusHuset Rønnebærkæret har åbent hele døgnet 365 dage om året. Det betyder, at der er personale i alle døgnets timer på alle årets dage.

Bevillingsgrundlag og ydelsesbeskrivelse

HabitusHuset Rønnebærkæret er godkendt til midlertidige og længerevarende ophold til borgere over 18 år, jf. Serviceloven §§ 107 og 108. Tilbuddet er desuden godkendt til aktivitets- og samværstilbud, jf. Serviceloven § 104.

Se ydelsesbeskrivelser for HabitusHuset Jernstøbervænget

Kontakt

Ved alle nye henvendelser og spørgsmål generelt, kontakt venligst tlf. 20 61 02 41

Ledelse

Botilbudsleder
Dina Bergstrøm
Tlf. 23 64 00 80
Mail: db@habitus.dk

Daglig leder
Maria Bang
Tlf. 20 29 36 07
Mail: mb@habitus.dk

Daglig leder
Mikkel Berg Hauxner
Tlf. 20 91 19 58
Mail: mbh@habitus.dk

Adresse

HabitusHuset Rønnebærkæret
Rønnebærkæret 33
2670 Greve
Tlf: 81 80 32 25

Jobformular

Fornavn

Efternavn

Adresse

Postnummer

By

Fødselsår

Telefonnummer

E-mail

Ansøgning:
I det følgende stiller vi dig en række spørgsmål, som du bedes besvare så ærligt og præcist som muligt. At du svarer ”nej” f.eks. til spørgsmålet ’Om du har taget kurser inden for autismeområdet’, betyder ikke, at du har en ringere chance for at få job, men det hjælper os med at afgøre, hvilken type introduktion du har behov for ved en eventuel ansættelse.

Hvad søger du?

Er du interesseret i fast ansættelse eller vikar-/tilkaldearbejde (vælg gerne begge)?
Fast ansættelseVikar og tilkaldearbejde

Hvilket botilbud søger du?
GræstedHillerødHelsingeKøgeBrøndbyskovenHurupHjørringFaxeIshøjGreveGrenå

Uddannelse(r) og uddannelsesår:

Har du erfaring inden for autismeområdet fra tidligere job, praktik el. lignende?
JaNej

Har du anden erfaring inden for det specialpædagogiske område, herunder også mentorarbejde?
JaNej

Kan du arbejde i skiftende vagter f.eks. dag-, aften- og nattevagter (angiv hvilke)?
DagAftenNat

Kan du tage indmøder (vagter) af op til 24 timers varighed?
JaNej

Hvilke karakteristika/personlighedstræk er du i besiddelse af, som kan være gavnlige i forhold til at arbejde med autister (f.eks. at du er rolig, tålmodig mv.)?

Er du indforstået med, at det pædagogiske arbejde også kan indeholde bleskift, madlavnings- og rengøringsopgaver?
JaNej

Har du erfaring med at arbejde med tydelig/forudsigelig/visualiseret/struktureret pædagogik?
JaNej

Har du kendskab til TEACCH, PECS eller lignende:
JaNej

Har du tidligere arbejdet med borgere med selvskadende og/eller udadreagerende adfærd?
JaNej

Har du taget nogle kurser inden for autismeområdet eller øvrige relevante kurser (angiv gerne hvilke og år)?

Har du kørekort:
JaNej

Hvor kender du Habitus fra?

Har talt med (udfyldes hvis du har snakket med nogle inden):

Vedhæftede filer
For at fremskynde en eventuel ansættelse er det et krav, at du med din ansøgning vedhæfter de relevante dokumenter.

Bemærk:
Godkendte filer: PDF, doc (Word), docx (Word), PNG (Billede), JPG (billede), GIF (Billede)
Størrelse: Maks 4 mb

Kontaktoplysninger fra tidligere eller nuværende arbejdsplads til indhentning af reference:

Personlig ansøgning

Samtykke ved ansøgning på hjemmeside

Ved afsendelse af din jobansøgning til Habitus, giver du Habitus samtykke til at opbevare og anvende dit CV, ansøgning og andre relevante dokumenter, der indhentes i forbindelse med ansættelsesprocessen i op til 2 år efter afsendt jobansøgning.

Formålet med opbevaringen er at bevare en historik på hvem der har søgt job hos Habitus.
Databasen vil således blive brugt ved løbende rekruttering inden et job bliver opslået.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og bede om at få dine oplysninger slettet i vores database ved at skrive til info@habitus.dk.

Ved dit samtykke bekræfter du samtidigt at have læst Habitus’ private policy om behandling af personoplysninger.

Jeg giver hermed mit samtykke til ovenstående.