HabitusHuset Rønnebærkæret - Habitus

Rækkehuse tæt på både natur og fritidstilbud i Greve by. Rækkehuse tæt på både natur og fritidstilbud i Greve by.

HabitusHuset Rønnebærkæret

Antal pladser

2

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt.

Bevillingsgrundlag

Botilbud efter Serviceloven §§ 107 og 108, samt dagtilbud efter Serviceloven § 104.

Autismecenter Brøndbyskoven

Habitus

Målgruppe

Tilbuddet er målrettet borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, evt. med tillægsdiagnoser som eksempelvis mental retardering, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD, mfl. samt problemskabende adfærd.

Fysiske rammer og beliggenhed

Botilbuddet består af to lejligheder i et rækkehus. Lejlighederne er ca. 50-55 m2. Til begge lejligheder er der egen have. Hver beboer har eget køkken, bad, stue og soveværelse. Derudover er der en fællesstue i hvert rækkehus. Denne deles med medarbejderen.

Botilbuddet er beliggende i Greve Strand, hvor der er mulighed for forskellige aktiviteter i naturen og fritidstilbud i Greve by og omegn.

Rønnebærkæret i 3D

Få en interaktiv rundvisning

Personale og pædagogik

Personalenormeringen i tilbuddet er som udgangspunkt 1 personale til 1 beboer i dag- og aftentimerne. I nattetimerne er der en sovende nattevagt.

Læs mere om vores pædagogik og metode

Døgnåbnet

HabitusHuset Rønnebærkæret har åbent hele døgnet 365 dage om året. Det betyder, at der er personale i alle døgnets timer på alle årets dage.

Bevillingsgrundlag og ydelsesbeskrivelse

HabitusHuset Rønnebærkæret er godkendt til midlertidige og længerevarende ophold til borgere over 18 år, jf. Serviceloven §§ 107 og 108. Tilbuddet er desuden godkendt til aktivitets- og samværstilbud, jf. Serviceloven § 104.

Se ydelsesbeskrivelser for HabitusHuset Jernstøbervænget

Kontakt

Ved alle nye henvendelser og spørgsmål generelt, kontakt venligst tlf. 20 61 02 41

Ledelse

Botilbudsleder
Dina Bergstrøm
Tlf. 23 64 00 80
Mail: db@habitus.dk

Daglig leder
Maria Bang
Tlf. 20 29 36 07
Mail: mb@habitus.dk

Daglig leder
Mikkel Berg Hauxner
Tlf. 20 91 19 58
Mail: mbh@habitus.dk

Adresse

HabitusHuset Rønnebærkæret
Rønnebærkæret 33
2670 Greve
Tlf: 81 80 32 25