fbpx

Det tidligere badehotel ligger tæt på skov, med udsigt til strand og park. Det tidligere badehotel ligger tæt på skov, med udsigt til strand og park.

HabitusHuset Sølyst

Antal pladser

11

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

Bevillingsgrundlag

Godkendt til SL §§ 107/ 108.

foto_nymaarumvej2
foto_nymaarumvej

Målgruppe

Tilbuddet er målrettet borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, evt. med komorbide diagnoser, dvs. tillægsdiagnoser som for eksempel mental retardering, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD, mfl. samt problemskabende adfærd. Borgerne har massive personlige og- eller adfærdsmæssige problemer.

Fysiske rammer og beliggenhed

HabitusHuset Sølyst har en lang historie, først som badehotel og siden som kursusejendom. HabitusHuset Sølyst er ombygget i 2016 til botilbud, og er omgivet af en stor lukket parklignende have, med hyggekroge, solkroge, græsplæne med rig mulighed for pædagogiske aktiviteter.

Ejendommen ligger med delvis udsigt ud over Fakse bugt og kun en mindre villavej adskiller botilbuddet fra adgang til egen strand.

Botilbuddet ligger op til gårute til skov. Der er minimal støj fra trafik og øvrige naboer.
I nærområdet findes indkøbsmuligheder, café/pizzaria mv. i gåafstand. Desuden er der regelmæssige togforbindelser til Køge samt offentlig transport til Fakse.

For at sikre små og overskuelige bomiljøer er HabitusHuset Sølyst delt op i fire mindre afdelinger. I alt 12 lejligheder, hvoraf flere er skærmede og kan gøres endnu mere selvstændige efter behov.

HabitusHuset Sølyst tilbyder toværelses lejligheder på 45-50 m2 med eget badeværelse og køkken/the køkken indrettet efter behov. Flere af lejlighederne har to ind/udgange. Lejlighederne er placeret  med adgang til fællesareal og personalet har faciliteter i umiddelbar nærhed.

Desuden forefindes fælles faciliteter med køkken, spisestue, fjernsynsstue m.m.

nymaarumvej

Personale og pædagogik

Personalenormeringen i tilbuddet er som udgangspunkt 1 personale til 1 beboer i dag- og aftentimerne. I nattetimerne er der vågen nattevagt samt en medarbejder der kan tilkaldes.

Læs mere om pædagogik og metode

Døgntilbud

HabitusHuset Sølyst har åbent hele døgnet 365 dage om året. Det betyder, at der er personale i alle døgnets timer på alle årets dage.

Bevillingsgrundlag og ydelsesbeskrivelse

HabitusHuset Sølyst er godkendt til midlertidige- og længerevarende ophold til borgere over 18 år, jf. SL §§ 107/ 108. Tilbuddet er desuden godkendt til SL§ 104 aktivitets og samværstilbud.

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsysnrapport 2019

 

Styrelsen for Patientsikkerhed

Tilsynsrapport 2020

Kontakt

Ved alle nye henvendelser og spørgsmål generelt, kontakt venligst tlf. 20 61 02 41

Ledelse

Botilbudsleder
Kim Støving
Tlf. 20 63 24 67
Mail: ks@habitus.dk

Daglig leder
Sandra M. Magnussen
Tlf. 25 25 70 23
Mail: smm@habitus.dk

Adresse

HabitusHuset Sølyst
Klintevej 29
4654 Faxe Ladeplads
Tlf. 25 25 70 47