HabitusHuset Elbækvej

Antal pladser: 11

Ledige pladser:
Info på tlf. 20 61 02 41

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

Bevillingsgrundlag

SL § 107/108 samt aktivitets – og samværstilbud SL § 104.

Målgruppe

Tilbuddet er målrettet borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, evt. med komorbide diagnoser, dvs. tillægsdiagnoser som for eksempel mental retardering, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD, mfl. samt problemskabende adfærd. Borgerne har massive personlige og- eller adfærdsmæssige problemer.

Fysiske rammer og beliggenhed

Ejendommen i Elbæk er en tidligere højskole, der består af 5 bygninger, og er i dag indrettet med 11 selvstændige boliger, hvoraf 9 boliger er indflytnings klare. Alle boligerne er mellem 40-46 m2 og indeholder stue, værelse, køkken/tekøkken og badeværelse. Derudover har flere udgang til egen have/terrasse.

Botilbuddet er beliggende i lille landsby ca. 14 km fra Horsens midtby og banegård, og ligger i naturskønne omgivelser med rig mulighed for pædagogiske aktiviteter og rekreative formål.

Der tilbydes et trygt og overskueligt miljø for beboerne. Lejlighederne er placeret med adgang til fællesareal, og personalet har faciliteter i umiddelbar nærhed. Desuden forefindes fælles faciliteter med køkken, spisestue, fjernsynsstue m.m.

Personale og pædagogik

Personalenormeringen i tilbuddet er som udgangspunkt 1 personale til 1 beboer (1:1) i dag- og aftentimerne, samt mulighed for 1 personaler til 2 beboer (1:2). På dette botilbud er der desuden mulighed for (1:3). I nattetimerne er der vågne medarbejdere, og medarbejder der kan tilkaldes.
Læs om pædagogik og metode

Døgntilbud

Botilbuddet Elbækvej har åbent hele døgnet 365 dage om året. Det betyder, at der er personale i alle døgnets timer på alle årets dage.

Bevillingsgrundlag og ydelsesbeskrivelse

Botilbuddet Elbækvej er godkendt til midlertidige- og længerevarende ophold til borgere over 18 år, jf. SL §§ 107/ 108. Tilbuddet er desuden som aktivitets- og oplevelsestilbud, jf. SL § 104.

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§ 107-108

Kontakt

Ved alle nye henvendelser og spørgsmål generelt, kontakt venligst tlf. 20 61 02 41

Ledelse

Botilbudsleder
Hans Christian Rødkjær
Tlf 25 25 77 39
Mail: hcr@habitus.dk

Adresser

HabitusHuset Elbækvej
Elbækvej 45
8700 Horsens
Tlf. XX (Hustelefon)

Jobformular

Fornavn

Efternavn

Adresse

Postnummer

By

Fødselsår

Telefonnummer

E-mail

Ansøgning:
I det følgende stiller vi dig en række spørgsmål, som du bedes besvare så ærligt og præcist som muligt. At du svarer ”nej” f.eks. til spørgsmålet ’Om du har taget kurser inden for autismeområdet’, betyder ikke, at du har en ringere chance for at få job, men det hjælper os med at afgøre, hvilken type introduktion du har behov for ved en eventuel ansættelse.

Hvad søger du?

Er du interesseret i fast ansættelse eller vikar-/tilkaldearbejde (vælg gerne begge)?
Fast ansættelseVikar og tilkaldearbejde

Hvilket botilbud søger du?
GræstedHillerødHelsingeKøgeBrøndbyskovenHurupHjørringFaxeIshøjGreveGrenå

Uddannelse(r) og uddannelsesår:

Har du erfaring inden for autismeområdet fra tidligere job, praktik el. lignende?
JaNej

Har du anden erfaring inden for det specialpædagogiske område, herunder også mentorarbejde?
JaNej

Kan du arbejde i skiftende vagter f.eks. dag-, aften- og nattevagter (angiv hvilke)?
DagAftenNat

Kan du tage indmøder (vagter) af op til 24 timers varighed?
JaNej

Hvilke karakteristika/personlighedstræk er du i besiddelse af, som kan være gavnlige i forhold til at arbejde med autister (f.eks. at du er rolig, tålmodig mv.)?

Er du indforstået med, at det pædagogiske arbejde også kan indeholde bleskift, madlavnings- og rengøringsopgaver?
JaNej

Har du erfaring med at arbejde med tydelig/forudsigelig/visualiseret/struktureret pædagogik?
JaNej

Har du kendskab til TEACCH, PECS eller lignende:
JaNej

Har du tidligere arbejdet med borgere med selvskadende og/eller udadreagerende adfærd?
JaNej

Har du taget nogle kurser inden for autismeområdet eller øvrige relevante kurser (angiv gerne hvilke og år)?

Har du kørekort:
JaNej

Hvor kender du Habitus fra?

Har talt med (udfyldes hvis du har snakket med nogle inden):

Vedhæftede filer
For at fremskynde en eventuel ansættelse er det et krav, at du med din ansøgning vedhæfter de relevante dokumenter.

Bemærk:
Godkendte filer: PDF, doc (Word), docx (Word), PNG (Billede), JPG (billede), GIF (Billede)
Størrelse: Maks 4 mb

Kontaktoplysninger fra tidligere eller nuværende arbejdsplads til indhentning af reference:

Personlig ansøgning

Samtykke ved ansøgning på hjemmeside

Ved afsendelse af din jobansøgning til Habitus, giver du Habitus samtykke til at opbevare og anvende dit CV, ansøgning og andre relevante dokumenter, der indhentes i forbindelse med ansættelsesprocessen i op til 2 år efter afsendt jobansøgning.

Formålet med opbevaringen er at bevare en historik på hvem der har søgt job hos Habitus.
Databasen vil således blive brugt ved løbende rekruttering inden et job bliver opslået.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og bede om at få dine oplysninger slettet i vores database ved at skrive til info@habitus.dk.

Ved dit samtykke bekræfter du samtidigt at have læst Habitus’ private policy om behandling af personoplysninger.

Jeg giver hermed mit samtykke til ovenstående.