HabitusHuset Fjelsted - Habitus

Omgivet af stor gammel have med hyggekroge og 4 ha jord til rekreative formål Omgivet af stor gammel have med hyggekroge og 4 ha jord til rekreative formål

HabitusHuset Fjelsted

Antal pladser

4

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

Bevillingsgrundlag

SL § 107/108 samt aktivitets – og samværstilbud SL § 104.

Autismecenter Brøndbyskoven

Habitus

Målgruppe

Tilbuddet er målrettet borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, evt. med komorbide diagnoser, dvs. tillægsdiagnoser som for eksempel mental retardering, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD, mfl. samt problemskabende adfærd. Borgerne har massive personlige og- eller adfærdsmæssige problemer.

Fysiske rammer og beliggenhed

Ejendommen på Dalgårdsvej er et nu nedlagt landbrug, og lejlighederne er indrettet dels i det tidligere hovedhus og dels i de tidligere driftsbygninger. Ejendommen er ombygget i 2016 til botilbud, og er omgivet af en stor gammel have, med hyggekroge, solkroge og græsplæne med rig mulighed for pædagogiske aktiviteter. Endvidere er resten af de 4 ha jord inddraget til rekreative formål til stedets beboere. Ejendommen ligger helt skærmet fra trafik og andre sanseforstyrrende indtryk og med flot udsigt over de omgivende marker.

Der er et par kilometer til gode indkøbsmuligheder i Sindal, som også rummer svømmehal og diverse sportsfaciliteter. Herfra går endvidere tog til Hjørring, som kun er godt 10 km væk med masser af cafeliv, biograf mv.

Der tilbydes et trygt og overskueligt miljø for beboerne. HabitusHuset Fjelsted tilbyder toværelses lejligheder på 45-50 m2 med eget badeværelse og køkken/the køkken indrettet efter behov. Flere af lejlighederne har to ind/udgange. Lejlighederne er placeret med adgang til fællesareal, og personalet har faciliteter i umiddelbar nærhed. Desuden forefindes fælles faciliteter med køkken, spisestue, fjernsynsstue m.m.

Personale og pædagogik

Personalenormeringen i tilbuddet er som udgangspunkt 1 personale til 1 beboer i dag- og aftentimerne. I nattetimerne er der vågne medarbejdere, og medarbejder der kan tilkaldes.
Læs om pædagogik og metode

Døgntilbud

Botilbuddet Fjelsted har åbent hele døgnet 365 dage om året. Det betyder, at der er personale i alle døgnets timer på alle årets dage.

Bevillingsgrundlag og ydelsesbeskrivelse

Botilbuddet Fjelsted er godkendt til midlertidige- og længerevarende ophold til borgere over 18 år, jf. SL §§ 107/ 108. Tilbuddet er desuden som aktivitets- og oplevelsestilbud, jf. SL § 104.

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

Kontakt

Ved alle nye henvendelser og spørgsmål generelt, kontakt venligst tlf. 20 61 02 41

Ledelse

Botilbudsleder
Andreas Nord
Telefon 81 71 25 11
Mail: an@habitus.dk

Daglig leder 
Tonny Rolf
Telefon 61 78 39 31
Mail: tr@habitus.dk

Adresser

HabitusHuset Fjelsted
Dalgårdsvej 160
9780 Sindal
Tlf. 25 25 77 30