fbpx

Rolige landlige omgivelser – helt uden forstyrrelser Rolige landlige omgivelser – helt uden forstyrrelser

HabitusHuset Nørkær

Antal pladser

1

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt.

Bevillingsgrundlag

Botilbud efter SL § 108, samt dagtilbud efter SL § 104.

Autismecenter Brøndbyskoven

Habitus

Målgruppe

Tilbuddet er målrettet borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, evt. med tillægsdiagnoser som eksempelvis mental retardering, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD, mfl. samt problemskabende adfærd.

Fysiske rammer og beliggenhed

Botilbuddet er etableret i et ældre hus i to etager. I stueetagen er der to værelser og eget badeværelse til beboeren. Førstesalen er overvejende reserveret til personalet.

Botilbuddet ligger i landlige omgivelser og er skærmet for auditive og visuelle forstyrrelser. Der er stort set ingen hørbar trafik og ejendommen er omgivet af træer og buske, som udelukker visuelle forstyrrelser. Der er kun få kilometer til stranden og til Løkken.

Personale og pædagogik

Personalenormeringen i tilbuddet er som udgangspunkt 1 personale til 1 beboer i dag- og aftentimerne. I nattetimerne er der en sovende nattevagt.

Læs om ”pædagogik og metode”

Døgnåbnet

HabitusHuset Nørkær har åbent hele døgnet 365 dage om året. Det betyder, at der er personale i alle døgnets timer på alle årets dage.

Bevillingsgrundlag og ydelsesbeskrivelse

HabitusHuset Nørkær er godkendt til længerevarende ophold til borgere over 18 år, jf. Serviceloven § 108. Tilbuddet er desuden godkendt til aktivitets- og samværstilbud, jf. Serviceloven § 104.

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

Kontakt

Ved alle nye henvendelser og spørgsmål generelt, kontakt venligst tlf. 20 61 02 41

Ledelse

Botilbudsleder
Andreas Nord
Telefon 81 71 25 11
Mail: an@habitus.dk

Teamleder 
Jesper Madsen
Telefon 40 96 70 86
Mail: jm@habitus.dk

Adresse

HabitusHuset Nørkær
Nørkær 30 Vrensted
9480 Løkken
Tlf: 30 54 82 37