fbpx

Kort til indkøb og caféer, plantage, strand og havn Kort til indkøb og caféer, plantage, strand og havn

HabitusHuset Drachmannsvej

Antal pladser

 6

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

Bevillingsgrundlag

HabitusHuset Drachmannsvej er godkendt til bo- og dagtilbud jf §§ 66, 107/108 og 104, samt STU

Målgruppe

Tilbuddet er målrettet borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og evt. fysiske funktionsnedsættelser. Dertil kan der være komorbide diagnoser, dvs. tillægsdiagnoser som eks. mental retardering, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD, mfl., samt problemskabende adfærd. Borgerne har massive personlige og- eller adfærdsmæssige problemer.

Fysiske rammer og beliggenhed

HabitusHuset Drachmannsvej afsluttede i 2018 en ombygning fra tidligere børnehave til botilbud og huset fremstår nu lyst og imødekommende med 6 individuelle lejligheder samt fællesarealer. Til huset hører skærmede udenomsarealer som er egnede til hyggekroge, en overdækket terrasse samt mulighed for havespil, nyttehave mv. Nærmiljøet i Hornbæk byder på gode muligheder for gåture i plantagen, kort til indkøb og caféer, samt strand og havn. Lejlighederne er på to nyistandsatte værelser og har egen stue, soveværelse, badeværelse og tekøkken. Flere af lejlighederne har egen udgang til have eller terrasse.

Drachmannsvej i 3D

Få en interaktiv rundvisning

Personale og pædagogik

Personalenormeringen i HabitusHuset Drachmannsvej er som udgangspunkt 1 personale til 1 beboer i dag- og aftentimerne. I nattetimerne er der vågen nattevagt samt en medarbejder der kan tilkaldes.

Læs mere om vores pædagogik og metode

Aktivitetsmuligheder

Vi tilrettelægger de daglige aktiviteter ud fra en helhedsfokuseret og individualiseret tankegang. I dagligdagen arbejder vi med at udfordre beboeren både fysisk og psykisk. Vi træner, udvikler og vedligeholder beboerens færdigheder samt sørger for nye udfoldelsesmuligheder. Overordnet skal aktiviteterne ruste beboeren til så høj grad af selvstændighed som muligt.

Beboeren er med til at vælge aktiviteter. Personer med autisme kan have vanskeligt ved at give udtryk for egne ønsker og behov, så et væsentligt element i det daglige pædagogiske arbejde er, at støtte beboerens mulighed for at få indflydelse. Der vil altid blive taget udgangspunkt i beboerens ressourcer og potentialer.

Det er muligt at cykle eller gå ture i nærområdet. Vi har egen minibus, som vi bruger til ture ud af huset.

Døgntilbud

Tilbuddet har åbent hele døgnet, 365 dage om året. Det betyder, at der er personale i alle døgnets timer på alle årets dage.

Bevillingsgrundlag og ydelsesbeskrivelse

HabitusHuset Drachmannsvej er godkendt til bo- og dagtilbud jf §§ 66, 107/108 og 104, samt STU

Ydelsesbeskrivelse §66

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

Kontakt

Ved alle nye henvendelser og spørgsmål generelt, kontakt venligst tlf. 20 61 02 41

Ledelse

Botilbudsleder
Henriette Malmberg
Tlf. 20 91 89 16
Mail: hm@habitus.dk

Daglig leder
Bo Witterkind
Tlf. 25 25 70 53
Mail: bw@habitus.dk

Adresse

HabitusHuset Drachmannsvej
Drachmannsvej 6
3100 Hornbæk
Tlf. 20 85 53 27