HabitusHuset Drachmannsvej

Antal pladser

 6

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

Bevillingsgrundlag

HabitusHuset Drachmannsvej er godkendt til bo- og dagtilbud jf §§ 66, 107/108 og 104, samt STU

Målgruppe

Tilbuddet er målrettet borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og evt. fysiske funktionsnedsættelser. Dertil kan der være komorbide diagnoser, dvs. tillægsdiagnoser som eks. mental retardering, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD, mfl., samt problemskabende adfærd. Borgerne har massive personlige og- eller adfærdsmæssige problemer.

Fysiske rammer og beliggenhed

HabitusHuset Drachmannsvej afsluttede i 2018 en ombygning fra tidligere børnehave til botilbud og huset fremstår nu lyst og imødekommende med 6 individuelle lejligheder samt fællesarealer. Til huset hører skærmede udenomsarealer som er egnede til hyggekroge, en overdækket terrasse samt mulighed for havespil, nyttehave mv. Nærmiljøet i Hornbæk byder på gode muligheder for gåture i plantagen, kort til indkøb og caféer, samt strand og havn. Lejlighederne er på to nyistandsatte værelser og har egen stue, soveværelse, badeværelse og tekøkken. Flere af lejlighederne har egen udgang til have eller terrasse.

Drachmannsvej i 3D

Få en interaktiv rundvisning

Personale og pædagogik

Personalenormeringen i HabitusHuset Drachmannsvej er som udgangspunkt 1 personale til 1 beboer i dag- og aftentimerne. I nattetimerne er der vågen nattevagt samt en medarbejder der kan tilkaldes.

Læs mere om vores pædagogik og metode

Aktivitetsmuligheder

Vi tilrettelægger de daglige aktiviteter ud fra en helhedsfokuseret og individualiseret tankegang. I dagligdagen arbejder vi med at udfordre beboeren både fysisk og psykisk. Vi træner, udvikler og vedligeholder beboerens færdigheder samt sørger for nye udfoldelsesmuligheder. Overordnet skal aktiviteterne ruste beboeren til så høj grad af selvstændighed som muligt.

Beboeren er med til at vælge aktiviteter. Personer med autisme kan have vanskeligt ved at give udtryk for egne ønsker og behov, så et væsentligt element i det daglige pædagogiske arbejde er, at støtte beboerens mulighed for at få indflydelse. Der vil altid blive taget udgangspunkt i beboerens ressourcer og potentialer.

Det er muligt at cykle eller gå ture i nærområdet. Vi har egen minibus, som vi bruger til ture ud af huset.

Døgntilbud

Tilbuddet har åbent hele døgnet, 365 dage om året. Det betyder, at der er personale i alle døgnets timer på alle årets dage.

Bevillingsgrundlag og ydelsesbeskrivelse

HabitusHuset Drachmannsvej er godkendt til bo- og dagtilbud jf §§ 66, 107/108 og 104, samt STU

Ydelsesbeskrivelse §66

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§ 107-108

Kontakt

Ved alle nye henvendelser og spørgsmål generelt, kontakt venligst tlf. 20 61 02 41

Ledelse

Botilbudsleder
Henriette Malmberg
Tlf. 20 91 89 16
Mail: hm@habitus.dk

Daglig leder
Bo Witterkind
Tlf. 25 25 70 53
Mail: bw@habitus.dk

Adresse

HabitusHuset Drachmannsvej
Drachmannsvej 6
3100 Hornbæk
Tlf. 20 85 53 27

Jobformular

Fornavn

Efternavn

Adresse

Postnummer

By

Fødselsår

Telefonnummer

E-mail

Ansøgning:
I det følgende stiller vi dig en række spørgsmål, som du bedes besvare så ærligt og præcist som muligt. At du svarer ”nej” f.eks. til spørgsmålet ’Om du har taget kurser inden for autismeområdet’, betyder ikke, at du har en ringere chance for at få job, men det hjælper os med at afgøre, hvilken type introduktion du har behov for ved en eventuel ansættelse.

Hvad søger du?

Er du interesseret i fast ansættelse eller vikar-/tilkaldearbejde (vælg gerne begge)?
Fast ansættelseVikar og tilkaldearbejde

Hvilket botilbud søger du?
GræstedHillerødHelsingeKøgeBrøndbyskovenHurupHjørringFaxeIshøjGreveGrenå

Uddannelse(r) og uddannelsesår:

Har du erfaring inden for autismeområdet fra tidligere job, praktik el. lignende?
JaNej

Har du anden erfaring inden for det specialpædagogiske område, herunder også mentorarbejde?
JaNej

Kan du arbejde i skiftende vagter f.eks. dag-, aften- og nattevagter (angiv hvilke)?
DagAftenNat

Kan du tage indmøder (vagter) af op til 24 timers varighed?
JaNej

Hvilke karakteristika/personlighedstræk er du i besiddelse af, som kan være gavnlige i forhold til at arbejde med autister (f.eks. at du er rolig, tålmodig mv.)?

Er du indforstået med, at det pædagogiske arbejde også kan indeholde bleskift, madlavnings- og rengøringsopgaver?
JaNej

Har du erfaring med at arbejde med tydelig/forudsigelig/visualiseret/struktureret pædagogik?
JaNej

Har du kendskab til TEACCH, PECS eller lignende:
JaNej

Har du tidligere arbejdet med borgere med selvskadende og/eller udadreagerende adfærd?
JaNej

Har du taget nogle kurser inden for autismeområdet eller øvrige relevante kurser (angiv gerne hvilke og år)?

Har du kørekort:
JaNej

Hvor kender du Habitus fra?

Har talt med (udfyldes hvis du har snakket med nogle inden):

Vedhæftede filer
For at fremskynde en eventuel ansættelse er det et krav, at du med din ansøgning vedhæfter de relevante dokumenter.

Bemærk:
Godkendte filer: PDF, doc (Word), docx (Word), PNG (Billede), JPG (billede), GIF (Billede)
Størrelse: Maks 4 mb

Kontaktoplysninger fra tidligere eller nuværende arbejdsplads til indhentning af reference:

Personlig ansøgning

Samtykke ved ansøgning på hjemmeside

Ved afsendelse af din jobansøgning til Habitus, giver du Habitus samtykke til at opbevare og anvende dit CV, ansøgning og andre relevante dokumenter, der indhentes i forbindelse med ansættelsesprocessen i op til 2 år efter afsendt jobansøgning.

Formålet med opbevaringen er at bevare en historik på hvem der har søgt job hos Habitus.
Databasen vil således blive brugt ved løbende rekruttering inden et job bliver opslået.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og bede om at få dine oplysninger slettet i vores database ved at skrive til info@habitus.dk.

Ved dit samtykke bekræfter du samtidigt at have læst Habitus’ private policy om behandling af personoplysninger.

Jeg giver hermed mit samtykke til ovenstående.