HabitusHuset Frederiksværksgade - Habitus

En tidligere planteskole med egen skov og sø En tidligere planteskole med egen skov og sø

HabitusHuset Frederiksværksgade

Antal pladser

10

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt.

Bevillingsgrundlag

SL §§ 107/108.
Godkendt til ungepladser.
SL § 66 og dagtilbud SL § 104

Målgruppe

Tilbuddet er målrettet borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og evt. fysiske funktionsnedsættelser. Dertil kan der være komorbide diagnoser, dvs. tillægsdiagnoser som f.eks. mental retardering, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD, mfl., samt problemskabende adfærd. Borgerne har massive personlige og- eller adfærdsmæssige problemer.

Fysiske rammer og beliggenhed

HabitusHuset Frederiksværksgade er et tidligere gartneri og er beliggende på stor grund. Der er plads til 10 beboere, hvoraf 8 af pladserne vil være §§ 107/108 og 2 pladser vil være § 66.

Alle lejligheder har egen indgang, men hovedindgangen kan også bruges. Lejlighederne har eget wc/badeværelse, stue med mulighed for tekøkken og eget soveværelse. Lejlighederne har ligeledes deres egen lille terrasse/have. Lejlighederne er på ca. 42-45 m2.

HabitusHuset Frederiksværksgade har pædagogisk køkken, hvor man kan lave mad sammen med andre beboere og der er mulighed for at spise sammen med andre, enten i køkkenet eller i fællesrummene. Frederiksværksgade har fælleshave med sansestimulerende aktivitetsmuligheder, egen skov og mindre sø.

Opholdsstedet ligger i udkanten af Hillerød med stisystem til centrum, hvor der er mulighed for at anvende byens tilbud. Derudover er der cykelruter samt tilkørsel til Hillerød motorvej tæt ved.

Personale og pædagogik

Personalenormeringen i botilbuddet Frederiksværksgade er som udgangspunkt 1 personale til 1 beboer i dag- og aftentimerne. I nattetimerne er der vågen nattevagt samt en medarbejder der kan tilkaldes.

Læs om ”pædagogik og metode”

Døgnåbnet

Botilbuddet har åbent hele døgnet, 365 dage om året. Det betyder, at der er personale i alle døgnets timer på alle årets dage.

Bevillingsgrundlag og ydelsesbeskrivelse

HabitusHuset Frederiksværksgade er godkendt til bo- og dagtilbud jf. §§ 66, 107/108 og 104, dvs. borgere i alderen 15-18 år samt 18-85 år med udfordringer som beskrevet under målgruppe.

Ydelsesbeskrivelse § 66

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

Styrelsen for patientsikkerhed

Kontakt

Ved alle nye henvendelser og spørgsmål generelt, kontakt venligst tlf. 20 61 02 41

Ledelse

Botilbudsleder
Christian Bartholdy
Tlf. 20 92 91 36
Mail: cba@habitus.dk

Daglig leder
Khaled Lundberg
Tlf. 28 34 08 03
Mail: kl@habitus.dk

Adresse

HabitusHuset Frederiksværksgade
Frederiksværksgade 160
3400 Hillerød