HabitusHuset Frederiksværksgade

Antal pladser

10

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt.

Bevillingsgrundlag

SL §§ 107/108.
Godkendt til ungepladser.
SL § 66 og dagtilbud SL § 104

Målgruppe

Tilbuddet er målrettet borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og evt. fysiske funktionsnedsættelser. Dertil kan der være komorbide diagnoser, dvs. tillægsdiagnoser som f.eks. mental retardering, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD, mfl., samt problemskabende adfærd. Borgerne har massive personlige og- eller adfærdsmæssige problemer.

Fysiske rammer og beliggenhed

HabitusHuset Frederiksværksgade er et tidligere gartneri og er beliggende på stor grund. Der er plads til 10 beboere, hvoraf 8 af pladserne vil være §§ 107/108 og 2 pladser vil være § 66.

Alle lejligheder har egen indgang, men hovedindgangen kan også bruges. Lejlighederne har eget wc/badeværelse, stue med mulighed for tekøkken og eget soveværelse. Lejlighederne har ligeledes deres egen lille terrasse/have. Lejlighederne er på ca. 42-45 m2.

HabitusHuset Frederiksværksgade har pædagogisk køkken, hvor man kan lave mad sammen med andre beboere og der er mulighed for at spise sammen med andre, enten i køkkenet eller i fællesrummene. Frederiksværksgade har fælleshave med sansestimulerende aktivitetsmuligheder, egen skov og mindre sø.

Opholdsstedet ligger i udkanten af Hillerød med stisystem til centrum, hvor der er mulighed for at anvende byens tilbud. Derudover er der cykelruter samt tilkørsel til Hillerød motorvej tæt ved.

Personale og pædagogik

Personalenormeringen i botilbuddet Frederiksværksgade er som udgangspunkt 1 personale til 1 beboer i dag- og aftentimerne. I nattetimerne er der vågen nattevagt samt en medarbejder der kan tilkaldes.

Læs om ”pædagogik og metode”

Døgnåbnet

Botilbuddet har åbent hele døgnet, 365 dage om året. Det betyder, at der er personale i alle døgnets timer på alle årets dage.

Bevillingsgrundlag og ydelsesbeskrivelse

HabitusHuset Frederiksværksgade er godkendt til bo- og dagtilbud jf. §§ 66, 107/108 og 104, dvs. borgere i alderen 15-18 år samt 18-85 år med udfordringer som beskrevet under målgruppe.

Ydelsesbeskrivelse § 66

Ydelsesbeskrivelse 104

Ydelsesbeskrivelse §§ 107-108

Styrelsen for patientsikkerhed

Kontakt

Ved alle nye henvendelser og spørgsmål generelt, kontakt venligst tlf. 20 61 02 41

Ledelse

Konstitueret Botilbudsleder
Driftschef, Tommas Soltau
Tlf. 20 90 80 68
Mail: ts@habitus.dk

Konstitueret Daglig leder
Khaled Lundberg
Tlf. 28 34 08 03
Mail: kl@habitus.dk

Adresse

HabitusHuset Frederiksværksgade
Frederiksværksgade 160
3400 Hillerød

Jobformular

Fornavn

Efternavn

Adresse

Postnummer

By

Fødselsår

Telefonnummer

E-mail

Ansøgning:
I det følgende stiller vi dig en række spørgsmål, som du bedes besvare så ærligt og præcist som muligt. At du svarer ”nej” f.eks. til spørgsmålet ’Om du har taget kurser inden for autismeområdet’, betyder ikke, at du har en ringere chance for at få job, men det hjælper os med at afgøre, hvilken type introduktion du har behov for ved en eventuel ansættelse.

Hvad søger du?

Er du interesseret i fast ansættelse eller vikar-/tilkaldearbejde (vælg gerne begge)?
Fast ansættelseVikar og tilkaldearbejde

Hvilket botilbud søger du?
GræstedHillerødHelsingeKøgeBrøndbyskovenHurupHjørringFaxeIshøjGreveGrenå

Uddannelse(r) og uddannelsesår:

Har du erfaring inden for autismeområdet fra tidligere job, praktik el. lignende?
JaNej

Har du anden erfaring inden for det specialpædagogiske område, herunder også mentorarbejde?
JaNej

Kan du arbejde i skiftende vagter f.eks. dag-, aften- og nattevagter (angiv hvilke)?
DagAftenNat

Kan du tage indmøder (vagter) af op til 24 timers varighed?
JaNej

Hvilke karakteristika/personlighedstræk er du i besiddelse af, som kan være gavnlige i forhold til at arbejde med autister (f.eks. at du er rolig, tålmodig mv.)?

Er du indforstået med, at det pædagogiske arbejde også kan indeholde bleskift, madlavnings- og rengøringsopgaver?
JaNej

Har du erfaring med at arbejde med tydelig/forudsigelig/visualiseret/struktureret pædagogik?
JaNej

Har du kendskab til TEACCH, PECS eller lignende:
JaNej

Har du tidligere arbejdet med borgere med selvskadende og/eller udadreagerende adfærd?
JaNej

Har du taget nogle kurser inden for autismeområdet eller øvrige relevante kurser (angiv gerne hvilke og år)?

Har du kørekort:
JaNej

Hvor kender du Habitus fra?

Har talt med (udfyldes hvis du har snakket med nogle inden):

Vedhæftede filer
For at fremskynde en eventuel ansættelse er det et krav, at du med din ansøgning vedhæfter de relevante dokumenter.

Bemærk:
Godkendte filer: PDF, doc (Word), docx (Word), PNG (Billede), JPG (billede), GIF (Billede)
Størrelse: Maks 4 mb

Kontaktoplysninger fra tidligere eller nuværende arbejdsplads til indhentning af reference:

Personlig ansøgning

Samtykke ved ansøgning på hjemmeside

Ved afsendelse af din jobansøgning til Habitus, giver du Habitus samtykke til at opbevare og anvende dit CV, ansøgning og andre relevante dokumenter, der indhentes i forbindelse med ansættelsesprocessen i op til 2 år efter afsendt jobansøgning.

Formålet med opbevaringen er at bevare en historik på hvem der har søgt job hos Habitus.
Databasen vil således blive brugt ved løbende rekruttering inden et job bliver opslået.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og bede om at få dine oplysninger slettet i vores database ved at skrive til info@habitus.dk.

Ved dit samtykke bekræfter du samtidigt at have læst Habitus’ private policy om behandling af personoplysninger.

Jeg giver hermed mit samtykke til ovenstående.