HabitusHuset Kæderupvej

Antal pladser

11

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

Bevillingsgrundlag

SL § 107/108 samt aktivitets – og samværstilbud SL § 104.

foto_nymaarumvej2
foto_nymaarumvej

Målgruppe

HabitusHuset Kæderupvej er målrettet borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, evt. med komorbide diagnoser, dvs. tillægsdiagnoser som eks. mental retardering, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD, mfl., samt problemskabende adfærd. Borgerne har massive personlige og- eller adfærdsmæssige problemer.

Fysiske rammer og beliggenhed

HabitusHuset Kæderupvej er overordnet opdelt i to etager, hvor beboernes lejligheder og fællesarealer ligger i stueetagen, mens administration og sanserum ligge i overetagen. I underetagen er beboerarealerne yderligere delt op i 2*5 lejligheder, der hver fordeler sig om et fællesareal med køkken, spisestue, fjernsyn m.m.

Beboerne har hver en lejlighed på mellem 50 – 55 m2, med eget badeværelse og tekøkken, samt adgang til fællesareal på ca. 100 m2, som deles med 2-3 andre beboere. Af udendørsarealer, råder botilbuddet over en stor have, nogle af lejlighederne har endvidere deres egen terrasse.

HabitusHuset Kæderupvej er indrettet i længerne i en tidligere landbrugsejendom og ligger omgivet af marker og med kun en “tæt” nabo. Der er ca. 300 meter til nærmeste rigtige vej, så der er minimal støj fra trafik. Tilbuddet ligger endvidere i gåafstand fra skov og i cykelafstand fra Helsinge by (2-3 km).

Personale og pædagogik

Personalenormeringen i botilbuddet Kæderupvej er som udgangspunkt 1 personale til 1 beboer i dag- og aftentimerne. I nattetimerne er der vågen nattevagt samt en medarbejder der kan tilkaldes.
Læs mere om pædagogik og metode

Døgntilbud

Botilbuddet har åbent hele døgnet 365 dage om året. Det betyder, at der er personale i alle døgnets timer på alle årets dage.

Bevillingsgrundlag og ydelsesbeskrivelse

Botilbuddet Kæderupvej er godkendt til midlertidige- og længerevarende ophold for borgere over 18 år, jf. SL § 107/108, samt aktivitets – og samværstilbud jf. SL § 104.

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§ 107-108

Kontakt

Ved alle nye henvendelser og spørgsmål generelt, kontakt venligst tlf. 20 61 02 41

Ledelse

Botilbudsleder
Anette Skov Larsen
Tlf. 61 30 93 54
Mail: asl@habitus.dk

Daglig leder
Jørn Kruse Pedersen
Tlf. 81 80 26 03
Mail: jk@habitus.dk

Daglig leder
Mads West Nielsen
Tlf. 22 91 35 52
Mail: mtn@habitus.dk

Adresse

HabitusHuset Kæderupvej
Kæderupvej 6B
3200 Helsinge
Tlf. 26 71 26 73

Jobformular

Fornavn

Efternavn

Adresse

Postnummer

By

Fødselsår

Telefonnummer

E-mail

Ansøgning:
I det følgende stiller vi dig en række spørgsmål, som du bedes besvare så ærligt og præcist som muligt. At du svarer ”nej” f.eks. til spørgsmålet ’Om du har taget kurser inden for autismeområdet’, betyder ikke, at du har en ringere chance for at få job, men det hjælper os med at afgøre, hvilken type introduktion du har behov for ved en eventuel ansættelse.

Hvad søger du?

Er du interesseret i fast ansættelse eller vikar-/tilkaldearbejde (vælg gerne begge)?
Fast ansættelseVikar og tilkaldearbejde

Hvilket botilbud søger du?
GræstedHillerødHelsingeKøgeBrøndbyskovenHurupHjørringFaxeIshøjGreveGrenå

Uddannelse(r) og uddannelsesår:

Har du erfaring inden for autismeområdet fra tidligere job, praktik el. lignende?
JaNej

Har du anden erfaring inden for det specialpædagogiske område, herunder også mentorarbejde?
JaNej

Kan du arbejde i skiftende vagter f.eks. dag-, aften- og nattevagter (angiv hvilke)?
DagAftenNat

Kan du tage indmøder (vagter) af op til 24 timers varighed?
JaNej

Hvilke karakteristika/personlighedstræk er du i besiddelse af, som kan være gavnlige i forhold til at arbejde med autister (f.eks. at du er rolig, tålmodig mv.)?

Er du indforstået med, at det pædagogiske arbejde også kan indeholde bleskift, madlavnings- og rengøringsopgaver?
JaNej

Har du erfaring med at arbejde med tydelig/forudsigelig/visualiseret/struktureret pædagogik?
JaNej

Har du kendskab til TEACCH, PECS eller lignende:
JaNej

Har du tidligere arbejdet med borgere med selvskadende og/eller udadreagerende adfærd?
JaNej

Har du taget nogle kurser inden for autismeområdet eller øvrige relevante kurser (angiv gerne hvilke og år)?

Har du kørekort:
JaNej

Hvor kender du Habitus fra?

Har talt med (udfyldes hvis du har snakket med nogle inden):

Vedhæftede filer
For at fremskynde en eventuel ansættelse er det et krav, at du med din ansøgning vedhæfter de relevante dokumenter.

Bemærk:
Godkendte filer: PDF, doc (Word), docx (Word), PNG (Billede), JPG (billede), GIF (Billede)
Størrelse: Maks 4 mb

Kontaktoplysninger fra tidligere eller nuværende arbejdsplads til indhentning af reference:

Personlig ansøgning

Samtykke ved ansøgning på hjemmeside

Ved afsendelse af din jobansøgning til Habitus, giver du Habitus samtykke til at opbevare og anvende dit CV, ansøgning og andre relevante dokumenter, der indhentes i forbindelse med ansættelsesprocessen i op til 2 år efter afsendt jobansøgning.

Formålet med opbevaringen er at bevare en historik på hvem der har søgt job hos Habitus.
Databasen vil således blive brugt ved løbende rekruttering inden et job bliver opslået.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og bede om at få dine oplysninger slettet i vores database ved at skrive til info@habitus.dk.

Ved dit samtykke bekræfter du samtidigt at have læst Habitus’ private policy om behandling af personoplysninger.

Jeg giver hermed mit samtykke til ovenstående.