fbpx

HabitusHuset Kæderupvej er indrettet i længerne i en tidligere landbrugsejendom HabitusHuset Kæderupvej er indrettet i længerne i en tidligere landbrugsejendom

HabitusHuset Kæderupvej

Antal pladser

11

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

Bevillingsgrundlag

SL § 107/108 samt aktivitets – og samværstilbud SL § 104.

foto_nymaarumvej2
foto_nymaarumvej

Målgruppe

HabitusHuset Kæderupvej er målrettet borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, evt. med komorbide diagnoser, dvs. tillægsdiagnoser som eks. mental retardering, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD, mfl., samt problemskabende adfærd. Borgerne har massive personlige og- eller adfærdsmæssige problemer.

Fysiske rammer og beliggenhed

HabitusHuset Kæderupvej er overordnet opdelt i to etager, hvor beboernes lejligheder og fællesarealer ligger i stueetagen, mens administration og sanserum ligge i overetagen. I underetagen er beboerarealerne yderligere delt op i 2*5 lejligheder, der hver fordeler sig om et fællesareal med køkken, spisestue, fjernsyn m.m.

Beboerne har hver en lejlighed på mellem 50 – 55 m2, med eget badeværelse og tekøkken, samt adgang til fællesareal på ca. 100 m2, som deles med 2-3 andre beboere. Af udendørsarealer, råder botilbuddet over en stor have, nogle af lejlighederne har endvidere deres egen terrasse.

HabitusHuset Kæderupvej er indrettet i længerne i en tidligere landbrugsejendom og ligger omgivet af marker og med kun en “tæt” nabo. Der er ca. 300 meter til nærmeste rigtige vej, så der er minimal støj fra trafik. Tilbuddet ligger endvidere i gåafstand fra skov og i cykelafstand fra Helsinge by (2-3 km).

Personale og pædagogik

Personalenormeringen i botilbuddet Kæderupvej er som udgangspunkt 1 personale til 1 beboer i dag- og aftentimerne. I nattetimerne er der vågen nattevagt samt en medarbejder der kan tilkaldes.
Læs mere om pædagogik og metode

Døgntilbud

Botilbuddet har åbent hele døgnet 365 dage om året. Det betyder, at der er personale i alle døgnets timer på alle årets dage.

Bevillingsgrundlag og ydelsesbeskrivelse

Botilbuddet Kæderupvej er godkendt til midlertidige- og længerevarende ophold for borgere over 18 år, jf. SL § 107/108, samt aktivitets – og samværstilbud jf. SL § 104.

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

Kontakt

Ved alle nye henvendelser og spørgsmål generelt, kontakt venligst tlf. 20 61 02 41

Ledelse

Botilbudsleder
Anette Skov Larsen
Tlf. 61 30 93 54
Mail: asl@habitus.dk

Daglig leder
Jørn Kruse Pedersen
Tlf. 81 80 26 03
Mail: jk@habitus.dk

Daglig leder
Mads Westh Nielsen
Tlf. 22 91 35 52
Mail: mtn@habitus.dk

Adresse

HabitusHuset Kæderupvej
Kæderupvej 6B
3200 Helsinge
Tlf. 26 71 26 73