HabitusHuset Ny Mårumvej - Habitus

En smuk tidligere landejendom omgivet af marker og udearealer på 20.000 m2 – tæt på skoven og landsbyen Mårum En smuk tidligere landejendom omgivet af marker og udearealer på 20.000 m2 – tæt på skoven og landsbyen Mårum

HabitusHuset Ny Mårumvej

Antal pladser

12

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt.

Bevillingsgrundlag

SL §§ 107/108.
Godkendt til ungepladser.
SL § 66 og dagtilbud SL § 104

foto_nymaarumvej2
foto_nymaarumvej

Målgruppe

Tilbuddet er målrettet borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, evt. med komorbide diagnoser, dvs. tillægsdiagnoser som for eksempel mental retardering, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD, mfl. samt problemskabende adfærd. Borgerne har massive personlige og- eller adfærdsmæssige problemer.

Fysiske rammer og beliggenhed

Botilbuddet er indrettet i en tidligere landbrugsejendom og er omgivet af marker med kun en “tæt” nabo. Der er adgang til udearealer på 20.000 kvm.

Ejendommen ligger tilbagetrukket fra Ny Mårumvej, så der er minimal støj fra trafik. Botilbuddet ligger i gå-afstand til skov. Der er et par hundrede meter til landsbyen Mårum med bl.a. en lille købmand.

Botilbuddet er delt op i to afdelinger. En i det tidligere hovedhus og den anden i de tidligere driftsbygninger.

Den ene bygning har 4 lejligheder, den anden 8; altså ialt 12 pladser. Lejlighederne er placeret om et fællesareal med køkken, spisestue, fjernsyn m.m. Beboerne har hver en lejlighed på 45-50 m2 med eget badeværelse og tekøkken. Der er desuden adgang til et fællesareal på ca. 100 m2. Der er endvidere stor have til og nogle af lejlighederne har egen terrasse.

nymaarumvej

Ny Mårumvej i 3D

Få en interaktiv rundvisning

Personale og pædagogik

Personalenormeringen i tilbuddet er som udgangspunkt 1 personale til 1 beboer i dag- og aftentimerne. I nattetimerne er der vågen nattevagt samt en medarbejder der kan tilkaldes.

Læs om ”pædagogik og metode”

Døgnåbnet

Botilbuddet Ny Mårumvej har åbent hele døgnet 365 dage om året. Det betyder, at der er personale i alle døgnets timer på alle årets dage.

Bevillingsgrundlag og ydelsesbeskrivelse

Botilbuddet Ny Mårumvej er godkendt til midlertidige- og længerevarende ophold til borgere over 18 år, jf. SL §§ 107/ 108. Tilbuddet er desuden godkendt til opholdssted, jf § 66 stk. 1 nr 5, til unge i alderen 15-17 år, samt aktivitets, – og samværstilbud, jf. SL § 104.

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

Styrelsen for patientsikkerhed

Tilsynsrapport fra STPS

Kontakt

Ved alle nye henvendelser og spørgsmål generelt, kontakt venligst tlf. 20 61 02 41

Ledelse

Botilbudsleder
Dorthe Kim Westrup
Tlf. 22 44 57 89
Mail: dw@habitus.dk

Daglig leder 
Suzanne Elfort
Tlf. 20 90 75 47
Mail: se@habitus.dk

Adresse

HabitusHuset Ny Mårumvej
Ny Mårumvej 200
3230 Græsted
Tlf. 81 80 32 26