HabitusHuset Ny Mårumvej

Antal pladser

12

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt.

Bevillingsgrundlag

SL §§ 107/108.
Godkendt til ungepladser.
SL § 66 og dagtilbud SL § 104

foto_nymaarumvej2
foto_nymaarumvej

Målgruppe

Tilbuddet er målrettet borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, evt. med komorbide diagnoser, dvs. tillægsdiagnoser som for eksempel mental retardering, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD, mfl. samt problemskabende adfærd. Borgerne har massive personlige og- eller adfærdsmæssige problemer.

Fysiske rammer og beliggenhed

Botilbuddet er indrettet i en tidligere landbrugsejendom og er omgivet af marker med kun en “tæt” nabo. Der er adgang til udearealer på 20.000 kvm.

Ejendommen ligger tilbagetrukket fra Ny Mårumvej, så der er minimal støj fra trafik. Botilbuddet ligger i gå-afstand til skov. Der er et par hundrede meter til landsbyen Mårum med bl.a. en lille købmand.

Botilbuddet er delt op i to afdelinger. En i det tidligere hovedhus og den anden i de tidligere driftsbygninger.

Den ene bygning har 4 lejligheder, den anden 8; altså ialt 12 pladser. Lejlighederne er placeret om et fællesareal med køkken, spisestue, fjernsyn m.m. Beboerne har hver en lejlighed på 45-50 m2 med eget badeværelse og tekøkken. Der er desuden adgang til et fællesareal på ca. 100 m2. Der er endvidere stor have til og nogle af lejlighederne har egen terrasse.

nymaarumvej

Ny Mårumvej i 3D

Få en interaktiv rundvisning

Personale og pædagogik

Personalenormeringen i tilbuddet er som udgangspunkt 1 personale til 1 beboer i dag- og aftentimerne. I nattetimerne er der vågen nattevagt samt en medarbejder der kan tilkaldes.

Læs om ”pædagogik og metode”

Døgnåbnet

Botilbuddet Ny Mårumvej har åbent hele døgnet 365 dage om året. Det betyder, at der er personale i alle døgnets timer på alle årets dage.

Bevillingsgrundlag og ydelsesbeskrivelse

Botilbuddet Ny Mårumvej er godkendt til midlertidige- og længerevarende ophold til borgere over 18 år, jf. SL §§ 107/ 108. Tilbuddet er desuden godkendt til opholdssted, jf § 66 stk. 1 nr 5, til unge i alderen 15-17 år, samt aktivitets, – og samværstilbud, jf. SL § 104.

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

Kontakt

Ved alle nye henvendelser og spørgsmål generelt, kontakt venligst tlf. 20 61 02 41

Ledelse

Botilbudsleder
Dorthe Kim Westrup
Tlf. 22 44 57 89
Mail: dw@habitus.dk

Daglig leder 
Suzanne Elfort
Tlf. 20 90 75 47
Mail: se@habitus.dk

Adresse

HabitusHuset Ny Mårumvej
Ny Mårumvej 200
3230 Græsted
Tlf. 81 80 32 26

Jobformular

Fornavn

Efternavn

Adresse

Postnummer

By

Fødselsår

Telefonnummer

E-mail

Ansøgning:
I det følgende stiller vi dig en række spørgsmål, som du bedes besvare så ærligt og præcist som muligt. At du svarer ”nej” f.eks. til spørgsmålet ’Om du har taget kurser inden for autismeområdet’, betyder ikke, at du har en ringere chance for at få job, men det hjælper os med at afgøre, hvilken type introduktion du har behov for ved en eventuel ansættelse.

Hvad søger du?

Er du interesseret i fast ansættelse eller vikar-/tilkaldearbejde (vælg gerne begge)?
Fast ansættelseVikar og tilkaldearbejde

Hvilket botilbud søger du?
GræstedHillerødHelsingeKøgeBrøndbyskovenHurupHjørringFaxeIshøjGreveGrenå

Uddannelse(r) og uddannelsesår:

Har du erfaring inden for autismeområdet fra tidligere job, praktik el. lignende?
JaNej

Har du anden erfaring inden for det specialpædagogiske område, herunder også mentorarbejde?
JaNej

Kan du arbejde i skiftende vagter f.eks. dag-, aften- og nattevagter (angiv hvilke)?
DagAftenNat

Kan du tage indmøder (vagter) af op til 24 timers varighed?
JaNej

Hvilke karakteristika/personlighedstræk er du i besiddelse af, som kan være gavnlige i forhold til at arbejde med autister (f.eks. at du er rolig, tålmodig mv.)?

Er du indforstået med, at det pædagogiske arbejde også kan indeholde bleskift, madlavnings- og rengøringsopgaver?
JaNej

Har du erfaring med at arbejde med tydelig/forudsigelig/visualiseret/struktureret pædagogik?
JaNej

Har du kendskab til TEACCH, PECS eller lignende:
JaNej

Har du tidligere arbejdet med borgere med selvskadende og/eller udadreagerende adfærd?
JaNej

Har du taget nogle kurser inden for autismeområdet eller øvrige relevante kurser (angiv gerne hvilke og år)?

Har du kørekort:
JaNej

Hvor kender du Habitus fra?

Har talt med (udfyldes hvis du har snakket med nogle inden):

Vedhæftede filer
For at fremskynde en eventuel ansættelse er det et krav, at du med din ansøgning vedhæfter de relevante dokumenter.

Bemærk:
Godkendte filer: PDF, doc (Word), docx (Word), PNG (Billede), JPG (billede), GIF (Billede)
Størrelse: Maks 4 mb

Kontaktoplysninger fra tidligere eller nuværende arbejdsplads til indhentning af reference:

Personlig ansøgning

Samtykke ved ansøgning på hjemmeside

Ved afsendelse af din jobansøgning til Habitus, giver du Habitus samtykke til at opbevare og anvende dit CV, ansøgning og andre relevante dokumenter, der indhentes i forbindelse med ansættelsesprocessen i op til 2 år efter afsendt jobansøgning.

Formålet med opbevaringen er at bevare en historik på hvem der har søgt job hos Habitus.
Databasen vil således blive brugt ved løbende rekruttering inden et job bliver opslået.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og bede om at få dine oplysninger slettet i vores database ved at skrive til info@habitus.dk.

Ved dit samtykke bekræfter du samtidigt at have læst Habitus’ private policy om behandling af personoplysninger.

Jeg giver hermed mit samtykke til ovenstående.