Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven

Antal pladser

16

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Åbningstider

Mandag til fredag fra kl. 09.00 – 15.00 med mulighed for tilkøb 08-09 og 15-16. Lukket på helligdage og fredag efter Kr. Himmelfart samt ferielukket uge 29.

Bevillingsgrundlag

SL § 104 samt lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Autismecenter Brøndbyskoven

Habitus

Målgruppe

Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven er målrettet personer med betydelige gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Brugerne er lavt til moderat fungerende, eventuelt med komorbiditeter og problemskabende adfærd.

Pædagogisk målsætning

Personer med autisme og med et lavt til moderat funktionsniveau trives med faste rutiner og visualiseret struktur. Vi arbejder på at maksimere livskvaliteten og minimere mængden af problemskabende adfærd. I Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven, er der rummelighed og plads til at være den man er. Læs mere her

Vi tilbyder:
▪ Et mindre og overskueligt sted
▪ Faste rammer og en forudsigelig struktur
▪ En fast personalegruppe
▪ Oplevelsesture og individuelle aktiviteter
▪ Såvel gruppe som en-til-en tilbud

Vi har særlig fokus på:
▪ Udviklingsmuligheder
▪ Kommunikation
▪ Kost og motion
▪ Social træning
▪ Almindelig daglig levevis (ADL)

Fysiske rammer og beliggenhed

Centeret er et lille og overskueligt sted, der ligger ved siden af Brøndbyskoven. I dagtilbuddet, råder vi over 2 huse, en gymnastiksal, forskellige værksteder, pauserum og en stor have med bålplads, trampolin, fodboldmål, sandkasse, mm.

Personale og pædagogik

Hver borger er tilknyttet et lille fast team samt et storteam af kompetente medarbejdere, der arbejder intensivt på dag- eller døgnbasis med dennes udviklingspotentiale kognitivt, socialt og emotionelt. Vi satser overvejende på faguddannet personale. Det enkelte team sammensættes og tilknyttes borgeren fra første dag, og alle medarbejdere videreuddannes løbende – blandt andet på Habitus’ eget uddannelsesakademi, hvor alle medarbejdere kommer igennem undervisning i centrale metodevalg.

Aktivitetsmuligheder

Vi tilrettelægger de daglige aktiviteter ud fra en helhedsfokuseret og individualiseret tankegang. I dagligdagen arbejder vi med at udfordre brugeren både fysisk og psykisk. Vi træner, udvikler og vedligeholder brugerens færdigheder samt sørger for nye udfoldelsesmuligheder. Overordnet skal aktiviteterne ruste brugeren til så høj grad af selvstændighed som muligt.

Brugeren er med til at vælge aktiviteter. Personer med autisme kan have vanskeligt ved at give udtryk for egne ønsker og behov, så et væsentligt element i det daglige pædagogiske arbejde er, at støtte brugernes mulighed for at få indflydelse. Der vil altid blive taget udgangspunkt i brugerens ressourcer og potentialer.

Vi cykler eller går ofte ture i  Brøndbyskoven. Vi  har egen minibus, som vi bruger til ture ud af huset.

Åbningstider

Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven, holder åbent mandag til fredag fra kl. 09.00 – 15.00. Der er mulighed for tilkøb af tidsrummene kl. 08-09 og kl. 15-16. Lukket på helligdage og fredag efter Kr. Himmelfart samt ferielukket uge 29.

Bevillingsgrundlag og ydelsesbeskrivelse

Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven drives jf. SL § 104 – Samværs og aktivitetstilbud, samt lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Ydelsesbeskrivelse §104

Kontakt

Ved alle nye henvendelser og spørgsmål generelt, kontakt venligst tlf. 20 61 02 41

Ledelse

Bo og Dagtilbudsleder
Henrik Hegnet Touborg
Tlf. 25 47 89 24
Mail: hht@habitus.dk

 

Daglig leder
Betina Førgaard
Tlf. 25 25 77 28
Mail: bf@habitus.dk

Adresse

HabitusHuset Brøndbyskoven
Brøndbyøstervej 174c
2605 Brøndby

Jobformular

Fornavn

Efternavn

Adresse

Postnummer

By

Fødselsår

Telefonnummer

E-mail

Ansøgning:
I det følgende stiller vi dig en række spørgsmål, som du bedes besvare så ærligt og præcist som muligt. At du svarer ”nej” f.eks. til spørgsmålet ’Om du har taget kurser inden for autismeområdet’, betyder ikke, at du har en ringere chance for at få job, men det hjælper os med at afgøre, hvilken type introduktion du har behov for ved en eventuel ansættelse.

Hvad søger du?

Er du interesseret i fast ansættelse eller vikar-/tilkaldearbejde (vælg gerne begge)?
Fast ansættelseVikar og tilkaldearbejde

Hvilket botilbud søger du?
GræstedHillerødHelsingeKøgeBrøndbyskovenHurupHjørringFaxeIshøjGreveGrenå

Uddannelse(r) og uddannelsesår:

Har du erfaring inden for autismeområdet fra tidligere job, praktik el. lignende?
JaNej

Har du anden erfaring inden for det specialpædagogiske område, herunder også mentorarbejde?
JaNej

Kan du arbejde i skiftende vagter f.eks. dag-, aften- og nattevagter (angiv hvilke)?
DagAftenNat

Kan du tage indmøder (vagter) af op til 24 timers varighed?
JaNej

Hvilke karakteristika/personlighedstræk er du i besiddelse af, som kan være gavnlige i forhold til at arbejde med autister (f.eks. at du er rolig, tålmodig mv.)?

Er du indforstået med, at det pædagogiske arbejde også kan indeholde bleskift, madlavnings- og rengøringsopgaver?
JaNej

Har du erfaring med at arbejde med tydelig/forudsigelig/visualiseret/struktureret pædagogik?
JaNej

Har du kendskab til TEACCH, PECS eller lignende:
JaNej

Har du tidligere arbejdet med borgere med selvskadende og/eller udadreagerende adfærd?
JaNej

Har du taget nogle kurser inden for autismeområdet eller øvrige relevante kurser (angiv gerne hvilke og år)?

Har du kørekort:
JaNej

Hvor kender du Habitus fra?

Har talt med (udfyldes hvis du har snakket med nogle inden):

Vedhæftede filer
For at fremskynde en eventuel ansættelse er det et krav, at du med din ansøgning vedhæfter de relevante dokumenter.

Bemærk:
Godkendte filer: PDF, doc (Word), docx (Word), PNG (Billede), JPG (billede), GIF (Billede)
Størrelse: Maks 4 mb

Kontaktoplysninger fra tidligere eller nuværende arbejdsplads til indhentning af reference:

Personlig ansøgning

Samtykke ved ansøgning på hjemmeside

Ved afsendelse af din jobansøgning til Habitus, giver du Habitus samtykke til at opbevare og anvende dit CV, ansøgning og andre relevante dokumenter, der indhentes i forbindelse med ansættelsesprocessen i op til 2 år efter afsendt jobansøgning.

Formålet med opbevaringen er at bevare en historik på hvem der har søgt job hos Habitus.
Databasen vil således blive brugt ved løbende rekruttering inden et job bliver opslået.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og bede om at få dine oplysninger slettet i vores database ved at skrive til info@habitus.dk.

Ved dit samtykke bekræfter du samtidigt at have læst Habitus’ private policy om behandling af personoplysninger.

Jeg giver hermed mit samtykke til ovenstående.