Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven - Habitus

Et lille, overskueligt sted med plads til at være dén, man er Et lille, overskueligt sted med plads til at være dén, man er

Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven

Antal pladser

16

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Åbningstider

Mandag til fredag fra kl. 09.00 – 15.00 med mulighed for tilkøb 08-09 og 15-16. Lukket på helligdage og fredag efter Kr. Himmelfart samt ferielukket uge 29.

Bevillingsgrundlag

SL § 104 samt lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Autismecenter Brøndbyskoven

Habitus

Målgruppe

Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven er målrettet personer med betydelige gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Brugerne er lavt til moderat fungerende, eventuelt med komorbiditeter og problemskabende adfærd.

Pædagogisk målsætning

Personer med autisme og med et lavt til moderat funktionsniveau trives med faste rutiner og visualiseret struktur. Vi arbejder på at maksimere livskvaliteten og minimere mængden af problemskabende adfærd. I Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven, er der rummelighed og plads til at være den man er. Læs mere her

Vi tilbyder:
▪ Et mindre og overskueligt sted
▪ Faste rammer og en forudsigelig struktur
▪ En fast personalegruppe
▪ Oplevelsesture og individuelle aktiviteter
▪ Såvel gruppe som en-til-en tilbud

Vi har særlig fokus på:
▪ Udviklingsmuligheder
▪ Kommunikation
▪ Kost og motion
▪ Social træning
▪ Almindelig daglig levevis (ADL)

Fysiske rammer og beliggenhed

Centeret er et lille og overskueligt sted, der ligger ved siden af Brøndbyskoven. I dagtilbuddet, råder vi over 2 huse, en gymnastiksal, forskellige værksteder, pauserum og en stor have med bålplads, trampolin, fodboldmål, sandkasse, mm.

Personale og pædagogik

Hver borger er tilknyttet et lille fast team samt et storteam af kompetente medarbejdere, der arbejder intensivt på dag- eller døgnbasis med dennes udviklingspotentiale kognitivt, socialt og emotionelt. Vi satser overvejende på faguddannet personale. Det enkelte team sammensættes og tilknyttes borgeren fra første dag, og alle medarbejdere videreuddannes løbende – blandt andet på Habitus’ eget uddannelsesakademi, hvor alle medarbejdere kommer igennem undervisning i centrale metodevalg.

Aktivitetsmuligheder

Vi tilrettelægger de daglige aktiviteter ud fra en helhedsfokuseret og individualiseret tankegang. I dagligdagen arbejder vi med at udfordre brugeren både fysisk og psykisk. Vi træner, udvikler og vedligeholder brugerens færdigheder samt sørger for nye udfoldelsesmuligheder. Overordnet skal aktiviteterne ruste brugeren til så høj grad af selvstændighed som muligt.

Brugeren er med til at vælge aktiviteter. Personer med autisme kan have vanskeligt ved at give udtryk for egne ønsker og behov, så et væsentligt element i det daglige pædagogiske arbejde er, at støtte brugernes mulighed for at få indflydelse. Der vil altid blive taget udgangspunkt i brugerens ressourcer og potentialer.

Vi cykler eller går ofte ture i  Brøndbyskoven. Vi  har egen minibus, som vi bruger til ture ud af huset.

Åbningstider

Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven, holder åbent mandag til fredag fra kl. 09.00 – 15.00. Der er mulighed for tilkøb af tidsrummene kl. 08-09 og kl. 15-16. Lukket på helligdage og fredag efter Kr. Himmelfart samt ferielukket uge 29.

Bevillingsgrundlag og ydelsesbeskrivelse

Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven drives jf. SL § 104 – Samværs og aktivitetstilbud, samt lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Ydelsesbeskrivelse §104

Kontakt

Ved alle nye henvendelser og spørgsmål generelt, kontakt venligst tlf. 20 61 02 41

Ledelse

Bo og Dagtilbudsleder
Henrik Hegnet Touborg
Tlf. 25 47 89 24
Mail: hht@habitus.dk

 

Daglig leder
Betina Førgaard
Tlf. 25 25 77 28
Mail: bf@habitus.dk

Adresse

HabitusHuset Brøndbyskoven
Brøndbyøstervej 174c
2605 Brøndby