HabitusHuset Søvang

Antal pladser

4

Normering

Moderat personlig støtte, hvor der knyttes to medarbejdere til fire beboere.

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt.

Bevillingsgrundlag

Botilbud efter serviceloven §§ 107 og 108, samt dagtilbud efter serviceloven § 104.

Autismecenter Brøndbyskoven

Habitus

Målgruppe

Tilbuddet er målrettet unge med udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret, evt med tillægsdiagnoser som for eksempel lettere mental retardering, angst, depression, OCD mfl. Målgruppen er unge som med vejledning og støtte kan fungere i egen lejlighed og begå sig på fællesarealer med ligestillede.

Fysiske rammer og beliggenhed

Botilbuddet er placeret i en villa som tidligere har rummet et boligfællesskab og er ombygget til formålet. Der er fire mindre lejligheder. Tre med to værelser og en lejlighed med et stort værelse med mulighed for opdeling. Alle har eget bad og toilet. Beboerne deles om et fælleskøkken, hvor der også er spiseplads og tv/sofakrog. I bryggerset er der mulighed for tøjvask.

Haven er overskuelig med ugenert terrasse i flere niveauer samt lidt græsplæne til havespil. Desuden et opvarmet skur med mulighed for indretning af hobbyværksted eller lignende.

Ejendommen ligger i et villakvarter og 100 m derfra er der adgang til Køge Bugt Strandpark med gåruter omkring Lille Vejlesø og Jægersø samt Arken og Ishøj Havn. Der er minimal støj fra trafik og øvrige naboer. I nærområdet findes indkøbsmuligheder mv. i gåafstand.

Personale og pædagogik

Personalenormeringen i tilbuddet er som udgangspunkt 2 personaler til 4 beboere i dag- og aftentimerne. I nattetimerne er der en sovende nattevagt.

Læs mere om vores pædagogik og metode

Døgnåbnet

HabitusHuset Søvang har åbent hele døgnet 365 dage om året. Det betyder, at der er personale i alle døgnets timer på alle årets dage.

Bevillingsgrundlag og ydelsesbeskrivelse

HabitusHuset Søvang er godkendt til midlertidige og længerevarende ophold til borgere over 18 år, jf. serviceloven §§ 107 og 108. Tilbuddet er desuden godkendt til aktivitets- og samværstilbud, jf. serviceloven § 104.

Ydelsesbeskrivelse §§ 107-108

Kontakt

Ved alle nye henvendelser og spørgsmål generelt, kontakt venligst tlf. 20 61 02 41

Ledelse

Bo og Dagtilbudsleder
Henrik Hegnet Touborg
Tlf. 25 47 89 24
Mail: hht@habitus.dk

 

Daglig leder
Betina Førgaard
Tlf. 25 25 77 28
Mail: bf@habitus.dk

Adresse

HabitusHuset Søvang
Søvangs Allé 18
2635 Ishøj
Tlf. 25 25 77 29

Jobformular

Fornavn

Efternavn

Adresse

Postnummer

By

Fødselsår

Telefonnummer

E-mail

Ansøgning:
I det følgende stiller vi dig en række spørgsmål, som du bedes besvare så ærligt og præcist som muligt. At du svarer ”nej” f.eks. til spørgsmålet ’Om du har taget kurser inden for autismeområdet’, betyder ikke, at du har en ringere chance for at få job, men det hjælper os med at afgøre, hvilken type introduktion du har behov for ved en eventuel ansættelse.

Hvad søger du?

Er du interesseret i fast ansættelse eller vikar-/tilkaldearbejde (vælg gerne begge)?
Fast ansættelseVikar og tilkaldearbejde

Hvilket botilbud søger du?
GræstedHillerødHelsingeKøgeBrøndbyskovenHurupHjørringFaxeIshøjGreveGrenå

Uddannelse(r) og uddannelsesår:

Har du erfaring inden for autismeområdet fra tidligere job, praktik el. lignende?
JaNej

Har du anden erfaring inden for det specialpædagogiske område, herunder også mentorarbejde?
JaNej

Kan du arbejde i skiftende vagter f.eks. dag-, aften- og nattevagter (angiv hvilke)?
DagAftenNat

Kan du tage indmøder (vagter) af op til 24 timers varighed?
JaNej

Hvilke karakteristika/personlighedstræk er du i besiddelse af, som kan være gavnlige i forhold til at arbejde med autister (f.eks. at du er rolig, tålmodig mv.)?

Er du indforstået med, at det pædagogiske arbejde også kan indeholde bleskift, madlavnings- og rengøringsopgaver?
JaNej

Har du erfaring med at arbejde med tydelig/forudsigelig/visualiseret/struktureret pædagogik?
JaNej

Har du kendskab til TEACCH, PECS eller lignende:
JaNej

Har du tidligere arbejdet med borgere med selvskadende og/eller udadreagerende adfærd?
JaNej

Har du taget nogle kurser inden for autismeområdet eller øvrige relevante kurser (angiv gerne hvilke og år)?

Har du kørekort:
JaNej

Hvor kender du Habitus fra?

Har talt med (udfyldes hvis du har snakket med nogle inden):

Vedhæftede filer
For at fremskynde en eventuel ansættelse er det et krav, at du med din ansøgning vedhæfter de relevante dokumenter.

Bemærk:
Godkendte filer: PDF, doc (Word), docx (Word), PNG (Billede), JPG (billede), GIF (Billede)
Størrelse: Maks 4 mb

Kontaktoplysninger fra tidligere eller nuværende arbejdsplads til indhentning af reference:

Personlig ansøgning

Samtykke ved ansøgning på hjemmeside

Ved afsendelse af din jobansøgning til Habitus, giver du Habitus samtykke til at opbevare og anvende dit CV, ansøgning og andre relevante dokumenter, der indhentes i forbindelse med ansættelsesprocessen i op til 2 år efter afsendt jobansøgning.

Formålet med opbevaringen er at bevare en historik på hvem der har søgt job hos Habitus.
Databasen vil således blive brugt ved løbende rekruttering inden et job bliver opslået.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og bede om at få dine oplysninger slettet i vores database ved at skrive til info@habitus.dk.

Ved dit samtykke bekræfter du samtidigt at have læst Habitus’ private policy om behandling af personoplysninger.

Jeg giver hermed mit samtykke til ovenstående.