Vikarer med friske øjne og stærke pædagogiske kompetencer Vikarer med friske øjne og stærke pædagogiske kompetencer

Vikarservice

Friske pædagogiske kræfter

Habitus kan levere pædagogisk uddannet personale til forskellige projekter indenfor pædagogik og undervisning. Personalet har mangeårig erfaring med personer inden for autisme og ADHD-området, de er uddannede til krævende opgaver, og der stilles høje krav til den pædagogiske faglighed såvel som fysiske og psykiske robusthed.

Habitus’ vikarer har alle omfattende erfaring med problemskabende adfærd. Vi finder pædagogiske løsninger på svære problemstillinger og nytænker de strukturer, der er kørt fast.

Vi arbejder med løsninger inden for blandt andet

• Særforanstaltninger/ enkeltmandsprojekter
• Specialundervisningstilbud – & skoler
• Døgntilbud
• Specialopgaver – praktisk/ pædagogisk støtte & vejledning
• Aflastning og anden pædagogisk hjælp i hjemmet

Derudover tilbyder vi almen pædagogisk dækning, ledelsesopgaver, undervisning, vejledning, supervision mv.