Habitushusene – Kvalitet til borgere med udviklingsforstyrrelser

Faglig omsorg til borgere med behov for støtte Faglig omsorg til borgere med behov for støtte Botilbud, dagtilbud og mentorstøtte Botilbud, dagtilbud og mentorstøtte Bedre trivsel. Større tryghed. Højere livskvalitet. Bedre trivsel. Større tryghed. Højere livskvalitet.

Om Habitus

Habitus tilbyder botilbud, dagtilbud og mentorstøtte.
Vi leverer højt specialiseret pædagogisk omsorg og individuelt tilrettelagte, udviklende aktiviteter til borgere fra 15 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og problemskabende adfærd, som er for krævende til at fungere i det etablerede specialmiljø. Habitus beskæftiger omkring 400 medarbejdere og samarbejder med kommuner over hele landet.

Vores tilbud

Højt specialiseret pædagogisk omsorg til borgere med behov for støtte

BOTILBUD

Habitus tilbyder unikke og individuelt tilpassede botilbud til unge og voksne med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og problemskabende adfærd. Alle botilbud er indrettet som hjem i hyggelige landejendomme eller villaer i grønne omgivelser.

DAGTILBUD

I vores dagtilbud tilbyder vi et miljø, hvor der er plads til at være den, man er. Med faste rutiner og forudsigelig struktur hjælper vi mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, lavt til moderat funktionsniveau og eventuelle tillægsdiagnoser.

Habitus

MENTORSTØTTE

Habitus tilbyder skræddersyede mentorforløb til borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser og eventuelle tillægsdiagnoser. Vores forløb tilbydes borgere, som har brug for støtte til at komme videre i livet og på sigt blive bedre rustet til aktiviteter, arbejde eller uddannelse.

STU

STU er den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med udviklingsforstyrrelser. Målet er, at vores elever opnår personlige og faglige kompetencer, som på sigt sætter dem i stand til at bo i egen bolig, have en aktiv fritid og finde plads på arbejdsmarkedet.

I gode hænder

Værd at vide som pårørende

FAGLIG OMSORG

Specialpædagogisk viden, stor praksiserfaring og oprigtigt menneskeligt engagement er grundelementerne i udviklingen af Habitus koncept for faglig omsorg.

UNIK PÆDAGOGIK

Med tillid, anerkendelse og faglig omsorg skaber vi de bedst tænkelige rammer for at leve og udvikle sig på egne betingelser

ET HJEM

Alle har brug for at føle sig hjemme. Botilbuddene under Habitus er alle indrettet i hyggelige ejendomme i grønne omgivelser, og vi lægger vægt på, at husene fremstår som et hjem.

MÅLET ER LIVSKVALITET

Vores arbejde handler om livskvalitet. Om at hjælpe borgeren til en dagligdag med overskud til at opleve det nære, nyde meningsfyldte aktiviteter og udvikle sig på egne betingelser.

Et godt samarbejde

Værd at vide som sagsbehandler

MERE FOR FLERE

Hos Habitus siger vi ikke nej til borgere, hvis liv har været præget af nederlag, konflikter og psykisk lidelse. Vi arbejder hurtigt og effektivt for at finde både den rigtige bolig og det rigtige pædagogiske tilbud til hver eneste borger.

VORES PERSONALE

Vi benytter overvejende faguddannet personale og alle medarbejdere videreuddannes løbende – blandt andet på Habitus eget uddannelsesakademi, hvor alle medarbejdere kommer igennem undervisning i centrale metodevalg

BEVILLINGSGRUNDLAG

Vores botilbud har pladser, der er godkendt efter Servicelovens §§66, 104, 107 og 108 samt mulighed for internt STU-forløb. Bevilling af mentorforløb sker via borgerens jobcenter efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Plads i vores dagtilbud bevilges efter § 104.

KVALITETSSIKRING

Habitus ledes og kvalitetsstyres af en administrerende direktør i tæt samarbejde med botilbuddets leder og souschef. Erfarne konsulenter, der har lærer-, talepædagogiske, neuropædagogiske og autismespecifikke pædagogiske kompetencer står for den faglige udvikling.

Job hos Habitus

Hos Habitus er vi altid på udkig efter kompetente medarbejdere.

Hvis du er engageret, pålidelig, tålmodig, kan arbejde struktureret
og har interesse for specialpædagogik, så er du måske lige dén, vi leder efter.
Og har du erfaring indenfor autismeområdet fra tidligere job, praktik eller lignende,
så er du godt på vej til et både krævende, spændende og givende arbejde
hos Habitus.