STU

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at den enkelte elev opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Ungdomsuddannelsen indeholder derfor både elementer af almen dannelse, udvikling af særlige evner og interesser samt møder med den praktiske virkelighed. Ungdomsuddannelsen udgør en ny start i den unges liv, hvor muligheder og færdigheder afprøves. Samtidig giver ungdomsuddannelsen den unge tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer.

Hverdagen på STU

Eleverne på STU trives med faste rutiner og derfor har vores hverdag meget faste rammer og en meget forudsigelig struktur. Vi lægger vægt på at skabe et miljø, der er rummeligt, og hvor der er plads til at være den, man er.

Vi har særlig fokus på brugernes

• Udviklingsmuligheder
• Kommunikation
• Kost og motion
• Social træning
• Træning i almindelig daglig levevis (ADL)

Målgruppe

Habitus’ STU er for unge i alderen 16-25 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Tillægsdiagnoser kan være ADHD, hjerneskade, Tourettes syndrom, spiseforstyrrelse og OCD m.fl. Målgruppen er opdelt i tre kategorier ud fra funktionsniveau og graden af evt. problemskabende adfærd.

Sådan arbejder vi

Vores elever er med til at vælge, hvad de vil arbejde med og hvilke aktiviteter, de ønsker. Personer med autisme kan have vanskeligt ved at give udtryk for deres egne ønsker og behov, så det er en væsentlig pædagogisk opgave at støtte eleven til at få indflydelse og blive tryg ved at vælge. Der vil altid blive taget udgangspunkt i elevenens ressourcer og potentialer.

Personalet

Personalet i vores STU-tilbud består primært af pædagogisk uddannet personale. Derudover har vi i personalegruppen både lærere og medarbejdere med anden relevant baggrund.

Når det drejer sig om et solistforløb, hvor eleven både bor og undervises i samme tilbud, er det personalet fra brugerens solistteam, der også arbejder med eleven om uddannelsesforløbet.

Her tilbyder vi STU

Habitus’ botilbud har også dagtilbud, og vi tilrettelægger et STU forløb, hvis det ønskes.

På Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven er der ud over borgere i andre former for tilbud også STU-elever.

Åbningstider

STU tilbuddet omfatter i gennemsnit 840 timer årligt, og undervisningen er overvejende placeret fra kl. 09.00 – 13.00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag samt i tidsrummet kl. 09.00 – 15.00 om onsdagen. STU tilbuddet har åben 40 uger om året. Udover STU-tilbuddet er der mulighed for tilkøb af fritidstilbud.

Bevillingsgrundlag

STU bevilges i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsen udgør min. 840 timer årligt med et gennemsnit på 21,4 timer pr. uge.

Jobformular

Fornavn

Efternavn

Adresse

Postnummer

By

Fødselsår

Telefonnummer

E-mail

Ansøgning:
I det følgende stiller vi dig en række spørgsmål, som du bedes besvare så ærligt og præcist som muligt. At du svarer ”nej” f.eks. til spørgsmålet ’Om du har taget kurser inden for autismeområdet’, betyder ikke, at du har en ringere chance for at få job, men det hjælper os med at afgøre, hvilken type introduktion du har behov for ved en eventuel ansættelse.

Hvad søger du?

Er du interesseret i fast ansættelse eller vikar-/tilkaldearbejde (vælg gerne begge)?
Fast ansættelseVikar og tilkaldearbejde

Hvilket botilbud søger du?
GræstedHillerødHelsingeKøgeBrøndbyskovenHurupHjørringFaxeIshøjGreveGrenå

Uddannelse(r) og uddannelsesår:

Har du erfaring inden for autismeområdet fra tidligere job, praktik el. lignende?
JaNej

Har du anden erfaring inden for det specialpædagogiske område, herunder også mentorarbejde?
JaNej

Kan du arbejde i skiftende vagter f.eks. dag-, aften- og nattevagter (angiv hvilke)?
DagAftenNat

Kan du tage indmøder (vagter) af op til 24 timers varighed?
JaNej

Hvilke karakteristika/personlighedstræk er du i besiddelse af, som kan være gavnlige i forhold til at arbejde med autister (f.eks. at du er rolig, tålmodig mv.)?

Er du indforstået med, at det pædagogiske arbejde også kan indeholde bleskift, madlavnings- og rengøringsopgaver?
JaNej

Har du erfaring med at arbejde med tydelig/forudsigelig/visualiseret/struktureret pædagogik?
JaNej

Har du kendskab til TEACCH, PECS eller lignende:
JaNej

Har du tidligere arbejdet med borgere med selvskadende og/eller udadreagerende adfærd?
JaNej

Har du taget nogle kurser inden for autismeområdet eller øvrige relevante kurser (angiv gerne hvilke og år)?

Har du kørekort:
JaNej

Hvor kender du Habitus fra?

Har talt med (udfyldes hvis du har snakket med nogle inden):

Vedhæftede filer
For at fremskynde en eventuel ansættelse er det et krav, at du med din ansøgning vedhæfter de relevante dokumenter.

Bemærk:
Godkendte filer: PDF, doc (Word), docx (Word), PNG (Billede), JPG (billede), GIF (Billede)
Størrelse: Maks 4 mb

Kontaktoplysninger fra tidligere eller nuværende arbejdsplads til indhentning af reference:

Personlig ansøgning

Samtykke ved ansøgning på hjemmeside

Ved afsendelse af din jobansøgning til Habitus, giver du Habitus samtykke til at opbevare og anvende dit CV, ansøgning og andre relevante dokumenter, der indhentes i forbindelse med ansættelsesprocessen i op til 2 år efter afsendt jobansøgning.

Formålet med opbevaringen er at bevare en historik på hvem der har søgt job hos Habitus.
Databasen vil således blive brugt ved løbende rekruttering inden et job bliver opslået.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og bede om at få dine oplysninger slettet i vores database ved at skrive til info@habitus.dk.

Ved dit samtykke bekræfter du samtidigt at have læst Habitus’ private policy om behandling af personoplysninger.

Jeg giver hermed mit samtykke til ovenstående.