Læring i et miljø, hvor der er plads til at være den, man er Læring i et miljø, hvor der er plads til at være den, man er

STU

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at den enkelte elev opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Ungdomsuddannelsen indeholder derfor både elementer af almen dannelse, udvikling af særlige evner og interesser samt møder med den praktiske virkelighed. Ungdomsuddannelsen udgør en ny start i den unges liv, hvor muligheder og færdigheder afprøves. Samtidig giver ungdomsuddannelsen den unge tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer.

Hverdagen på STU

Eleverne på STU trives med faste rutiner og derfor har vores hverdag meget faste rammer og en meget forudsigelig struktur. Vi lægger vægt på at skabe et miljø, der er rummeligt, og hvor der er plads til at være den, man er.

Vi har særlig fokus på brugernes

• Udviklingsmuligheder
• Kommunikation
• Kost og motion
• Social træning
• Træning i almindelig daglig levevis (ADL)

Målgruppe

Habitus’ STU er for unge i alderen 16-25 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Tillægsdiagnoser kan være ADHD, hjerneskade, Tourettes syndrom, spiseforstyrrelse og OCD m.fl. Målgruppen er opdelt i tre kategorier ud fra funktionsniveau og graden af evt. problemskabende adfærd.

Sådan arbejder vi

Vores elever er med til at vælge, hvad de vil arbejde med og hvilke aktiviteter, de ønsker. Personer med autisme kan have vanskeligt ved at give udtryk for deres egne ønsker og behov, så det er en væsentlig pædagogisk opgave at støtte eleven til at få indflydelse og blive tryg ved at vælge. Der vil altid blive taget udgangspunkt i elevenens ressourcer og potentialer.

Personalet

Personalet i vores STU-tilbud består primært af pædagogisk uddannet personale. Derudover har vi i personalegruppen både lærere og medarbejdere med anden relevant baggrund.

Når det drejer sig om et solistforløb, hvor eleven både bor og undervises i samme tilbud, er det personalet fra brugerens solistteam, der også arbejder med eleven om uddannelsesforløbet.

Her tilbyder vi STU

Habitus’ botilbud har også dagtilbud, og vi tilrettelægger et STU forløb, hvis det ønskes.

På Habitus Dagtilbud Brøndbyskoven er der udover borgere i andre former for tilbud, også STU-elever.

Derudover er der også mulighed for STU på HabitusHuset Nordahl, hvor vi arbejder med heste som et pædagogisk redskab.

Kontaktoplysningerne til HabitusHuset Nordahl STU

Tlf. +4522184309

Mail. stu.nordahl@habitus.dk

Åbningstider

STU tilbuddet omfatter i gennemsnit 840 timer årligt, og undervisningen er overvejende placeret fra kl. 09.00 – 13.00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag samt i tidsrummet kl. 09.00 – 15.00 om onsdagen. STU tilbuddet har åben 40 uger om året. Udover STU-tilbuddet er der mulighed for tilkøb af fritidstilbud.

Bevillingsgrundlag

STU bevilges i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsen udgør min. 840 timer årligt med et gennemsnit på 21,4 timer pr. uge.