Habitus botilbud og dagtilbud Læring i et miljø, hvor der er plads til at være den, man er Læring i et miljø, hvor der er plads til at være den, man er

STU i Habitus

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Formålet med STU-forløbet er, at eleverne opnår personlige, sociale eller faglige kompetencer, så de kan komme tættere på deres drømme.

STU’en indeholder derfor både elementer af almen dannelse, udvikling af særlige evner og interesser samt møde med virkeligheden. Ungdomsuddannelsen udgør en ny start i elevens liv, hvor muligheder og færdigheder afprøves. Samtidig giver STU’en den unge tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan opbygges nye sociale relationer.

Hverdagen i ungdomsuddannelsen

Eleverne på ungdomsuddannelsen trives med faste rutiner, og derfor har vores hverdag meget faste rammer og en meget forudsigelig struktur. Vi lægger vægt på at skabe et miljø, der er rummeligt, og hvor der er plads til at være den, man er.

Vi har særlig fokus på brugernes;

• Udviklingsmuligheder
• Kommunikation
• Kost og motion
• Social træning
• Træning i almindelig daglig levevis (ADL)

Målgruppe

Målgruppen er unge og voksne med særlige behov i alderen 16-25 år. Tillægsdiagnoser kan være ADHD, hjerneskade, Tourettes syndrom, spiseforstyrrelse og OCD m.fl. Målgruppen er opdelt i tre kategorier ud fra funktionsniveau og graden af evt. udfordrende adfærd.

Sådan gør vi

Vores elever er med til at vælge, hvad de gerne vil lave og lære i samarbejde med UU-vejleder, pårørende og Habitus. Mennesker med autisme kan have vanskeligt ved at give udtryk for deres egne ønsker og behov, så det er en væsentlig pædagogisk opgave at støtte eleven, hvilket sker i samråd med dem som kender eleven bedst. Der vil altid blive taget udgangspunkt i elevens ressourcer og potentiale.

Personalet

Personalet i vores ungdomsuddannelse består primært af pædagogisk uddannet personale. Vi har også i personalegruppen lærere og medarbejdere med anden relevant baggrund.

Når det drejer sig om et solistforløb, hvor eleven både bor og undervises i samme tilbud, er det personalet fra brugerens solistteam, der også arbejder med eleven om uddannelsesforløbet.

Her tilbyder vi STU

Vi har også dagtilbud, hvor vi kan tilrettelægge et STU forløb, hvis det ønskes. På Habitus Brøndbyskoven er der udover borgere i dagtilbud også STU-elever.

Derudover er der også mulighed for STU på HabitusHuset Nordahl, hvor vi arbejder med heste som et pædagogisk redskab.

Kontaktoplysningerne til HabitusHuset Nordahl STU

Tlf. +4522184309 eller Mail. stu.nordahl@habitus.dk

Bevillingsgrundlag & åbningstider

Uddannelsen udgør min. 840 timer årligt med et gennemsnit på 21,4 timer pr. uge.

Undervisningen er overvejende placeret fra kl. 09.00 – 13.00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag samt i tidsrummet kl. 09.00 – 15.00 om onsdagen.

STU-tilbuddene har åben 40 uger om året. Der er også mulighed for tilkøb af fritidstilbud. Kontakt visitation for mere information.