fbpx

Læring i et miljø, hvor der er plads til at være den, man er Læring i et miljø, hvor der er plads til at være den, man er

STU i Habitus

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

I Habitus tilbyder vi Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på vores botilbud i forbindelse med indskrivning i Habitus efter SEL §107 eller §108.

I Habitushuset Nordahl, som både er et bo- og dagtilbud, har vi f.eks. STU, hvor vi arbejder med hesteassisteret terapi som et pædagogisk redskab.
Læs mere om Habitushuset Nordahl.

I vores dagtilbud Habitushuset Brøndbyskoven tilbyder også muligheden for STU.
Læs mere om Habitushuset Brøndbyskoven.

Endvidere har vi Habitushuset Bøgelund, som er et socialpædagogisk opholdssted, botilbud og STU, med fokus på at der sker en afklaring såvel på det arbejds- og uddannelsesmæssige område, som på det personlige/sociale/emotionelle område.
Læs mere om Habitushuset Bøgelund

Formålet med ungdomsuddannelsen gennem Habitus er, at eleverne opnår personlige sociale og/eller faglige kompetencer, som er understøttende for deres udvikling og trivsel.

Samtidigt indeholder ungdomsuddannelsen derfor både elementer af almen dannelse, udvikling af særlige evner og interesser samt møde med virkeligheden. Ungdomsuddannelsen udgør for mange elever et nyt kapitel, hvor muligheder og færdigheder afprøves samt udvikles. Samtidig kan ungdomsuddannelsen give den unge mulighed for tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan opbygges nye sociale relationer.

Hverdagen i ungdomsuddannelsen

Gennem flere års praksiserfaring samt kendetegnende ved målgruppen har vi erfaret, at eleverne på ungdomsuddannelsen trives med faste rutiner, og derfor er hverdagen tilrettelagt med faste og forudsigelige rammer. Vi lægger vægt på at skabe et miljø, der er rummeligt, og hvor der er plads til at være den, man er. Ungdomsuddannelsen tager udgangspunkt i elevens interesser og ønsker.

Vi har særlig fokus på elevernes udviklingsmuligheder under følgende temaer;
• Kommunikation
• Sociale kompetencer
• Træning i almindelig daglig levevis (ADL)
• Kost og motion

Målgruppe

Målgruppen for STU er unge og voksne med særlige behov i alderen 16-25 år. Målgruppen kan være unge med udviklingshæmning eller unge med autisme. Målgruppen kan yderligere have tillægsdiagnoser, som kan være ADHD, hjerneskade, Tourettes syndrom, spiseforstyrrelse og OCD m.fl.

Sådan gør vi

Vores elever er med til at vælge, hvad de gerne vil lave og lære i samarbejde med UU-vejleder, pårørende og Habitus. Mennesker med autisme kan have vanskeligt ved at give udtryk for deres egne ønsker og behov, hvorfor det er en væsentlig pædagogisk opgave at støtte eleven i dette, hvilket sker i samråd med dem, som kender eleven bedst.

Der vil altid blive taget udgangspunkt i elevens ressourcer og potentiale.

Personalet

Personalet på vores bo- og dagtilbud består primært af pædagogisk uddannet personale eller personale med anden relevant baggrund i forhold til målgruppen.
Når det drejer sig om tilbud, hvor eleven både bor og undervises i samme tilbud, er det personalet fra elevens personalegruppe, der også samarbejder med eleven om uddannelsesforløbet.

Visitation

For mere information omkring bevillingsgrundlag, normering og lignende er du meget velkommen til at kontakte Habitus’ visitation på:
Tlf: +4520610241 eller på mail: visitation@habitus.dk