Alle skal have mulighed for at udvikle sig på egne betingelser Alle skal have mulighed for at udvikle sig på egne betingelser

I gode hænder

Værd at vide som pårørende

Læs om vores pårørendesamarbejde her

FAGLIG OMSORG

Specialpædagogisk viden, stor praksiserfaring og oprigtigt menneskeligt engagement er grundelementerne i udviklingen af Habitus’ koncept for faglig omsorg.

UNIK PÆDAGOGIK

Med tillid, anerkendelse og faglig omsorg skaber vi de bedst tænkelige rammer for at leve og udvikle sig på egne betingelser.

ET HJEM

Alle har brug for at føle sig hjemme. Habitus botilbud er alle indrettet i hyggelige ejendomme i grønne omgivelser, og vi lægger vægt på, at husene er individuelt tilrettelagt hver borger.

MÅLET ER LIVSKVALITET

Vores arbejde handler om livskvalitet. Om at hjælpe borgeren til en dagligdag med overskud til at opleve det nære, nyde meningsfyldte aktiviteter og udvikle sig på egne betingelser.

Unikke rammer for den enkelte

Det handler ikke kun om hvad, du kan. Det handler om, hvad du kan komme til at kunne. Hos Habitus tager vores pædagogiske indsats ikke kun udgangspunkt i funktionsniveauet, men i lige så høj grad den enkeltes udviklingspotentiale og særlige måde at begribe verden på. Med tillid, anerkendelse og faglig omsorg skaber vi de bedst tænkelige rammer for at leve og udvikle sig på egne betingelser.

Vi ved, at faste, meningsgivende rutiner skaber tryghed. Derfor stiller vi få, overskuelige krav og udvikler beboerens positive kompetencer gennem små og sikre succesoplevelser hver dag. Og i tæt samarbejde med de pårørende bygger vi bro mellem hverdagen og familielivet.

Et hjem til familiens svageste

Alle har brug for at føle sig hjemme og særligt de svageste borgere har brug for trygge, vante rammer. HabitusHusene er alle indrettet i hyggelige landejendomme eller villaer i grønne omgivelser. Hvert hus rummer mellem 8 og 14 boliger, og vi lægger vægt på, at husene fremstår som et hjem – ikke en institution.

Hver beboer har sin egen lejlighed med opholdsstue, soveværelse, bad og toilet samt et tekøkken, hvis det ønskes. De fleste lejligheder har endvidere egen have eller altan.

Alle botilbud har desuden fælles opholdsrum, køkken, hyggelige udendørsfaciliteter, og rig mulighed for forskellige udendørsaktiviteter.

Eksperter med hjertet på rette sted

Specialpædagogisk viden, stor praksiserfaring og oprigtigt menneskeligt engagement er grundelementerne i udviklingen af habitus koncept for faglig omsorg. Hver beboer er tilknyttet et lille fast team samt et storteam af kompetente medarbejdere, der arbejder intensivt på dag- eller døgnbasis med hans eller hendes udviklingspotentiale – både kognitivt, socialt og emotionelt.

Vores medarbejdere besidder alle et solidt fundament af praktisk erfaring og pædagogisk baggrund. De tager professionelt ansvar for at omsætte viden, omsorg og nærvær til resultater, som gør en forskel for den enkeltes ro, selvkontrol og livskvalitet.

Målet er livskvalitet

I sidste ende handler vores arbejde om livskvalitet. Om at hjælpe vores beboere til et stabilt livsforløb uden frustrationer, nederlag og daglige kampe. En dagligdag med overskud til at opleve det nære, nyde meningsfyldte aktiviteter og udvikle sig på egne betingelser. Og når familiens svageste trives, oplever også de pårørende mere overskud og større livskvalitet.

Helt konkret resulterer vores pædagogiske koncept i færre psykiatriske indlæggelser, markant mindre medicin og problemskabende adfærd. Og i takt med at beboerens funktionsniveau øges, mindskes også behovet til pædagogisk støtte, så beboeren over tid klarer mere og mere på egen hånd.