Pædagogik og metode

Det daglige arbejde er nøje tilpasset det enkelte menneske

Pædagogiske resultater

Vi har stor erfaring med mennesker med problemskabende adfærd. Vi betragter denne form for adfærd som et udtryk for frustration, og det er således vores opgave at minimere frustrationen. Hvis noget ikke virker, er det vores opgave at finde ud af, hvad vi kan gøre anderledes og så tilpasse vores indsats. Denne tilgang har i mange tilfælde vist sig at skabe solide positive resultater for vores beboere. Helt konkret betyder det bedre trivsel, færre psykiatriske indlæggelser og markant mindre medicin. I takt med at beboerens funktionsniveau øges, mindskes også behovet til pædagogisk støtte, så beboeren over tid klarer mere og mere på egen hånd. Og vi ved, at når familiens svageste trives, oplever også de pårørende mere overskud og større livskvalitet.

Autismepædagogik

Vi arbejder med at skabe struktureret, forudsigelige og genkendelige rammer for den enkelte. Vi ved, at faste, meningsgivende rutiner skaber tryghed. Derfor stiller vi få, overskuelige krav og udvikler beboerens positive kompetencer gennem små og sikre succesoplevelser hver dag. Og i tæt samarbejde med de pårørende bygger vi bro mellem hverdagen og familielivet.

Vores arbejde handler om livskvalitet. Om at hjælpe vores beboere til et stabilt livsforløb uden frustrationer, nederlag og daglige kampe. En dagligdag med overskud til at opleve det nære, nyde meningsfyldte aktiviteter og udvikle sig på egne betingelser.

Vi benytter bl.a. struktureret og visualiseret pædagogik – TEACCH – spontan kommunikation som feks. PECS, sociale historier, sanseprofiler, seksualvejledning samt relationspædagogiske strategier.

Vi opdeler vores brugere efter følgende kriterier:
• Alder
• Psykisk og fysisk funktionsnedsættelse
• Sociale problemer
• Lav, moderat eller højt funktionsniveau
• Begavelse/intelligens

Unge under 18 år

Når vi arbejder med unge under 18 år, opstilles der pædagogiske mål ud fra principperne bag ICS (Integrated Children’s system). Det pædagogiske arbejde med barnet vil som udgangspunkt være tværfagligt, og vi har særligt fokus på barnets udviklingsmæssige behov:

• Sundhedsforhold
• Skoleforhold og læring
• Fritidsforhold og venskaber
• Udvikling og adfærd
• Familieforhold og relationer

Unge over 18 år

I vores tilbud for unge over 18 år opstiller personalet pædagogiske mål med udgangspunkt i den enkelte beboer. Der udarbejdes udviklingsplaner for at arbejde målrettet med at udvikle specifikke færdigheder.

Gennem struktureret visualiseret pædagogik skabes der forudsigelighed og en stabil dagligdag for den enkelte. Vi arbejder målrettet på at forbedre den enkeltes kommunikationsfærdigheder. Det gør vi, fordi vi mener, det er vigtigt at beboeren er med til at selv at bestemme og træffe beslutninger i sit liv.

I dagligdagen arbejdes der med at tilpasse metoderne til den enkelte unge ud fra en individualiseret og visualiseret pædagogik. Der anvendes skemastruktur, tablets, kognitive samtaler, m.m. med henblik på at finde frem til metoder, der virker for den enkelte og metoder, som den unge også på sigt kan anvende i forbindelse med at få en almindelig hverdag til at hænge sammen.

Effektmåling

Vi anvender standardiserede spørgeskemaer til at måle effekten af vores arbejde. Der tages udgangspunkt i målene fra den pædagogiske udviklingsplan, der er udarbejdet og spørgeskemaet udfyldes henholdsvis af den unge og koordinator.

Metoden er valgt for at skabe en helhedsforståelse og et samlet arbejdsredskab mellem myndighed og Habitus.

Journalsystem

Fælles for alle tilbud i Habitus er, at der anvendes planner4you som intern dokumentation og kommunikationssystem.

Jobformular

Fornavn

Efternavn

Adresse

Postnummer

By

Fødselsår

Telefonnummer

E-mail

Ansøgning:
I det følgende stiller vi dig en række spørgsmål, som du bedes besvare så ærligt og præcist som muligt. At du svarer ”nej” f.eks. til spørgsmålet ’Om du har taget kurser inden for autismeområdet’, betyder ikke, at du har en ringere chance for at få job, men det hjælper os med at afgøre, hvilken type introduktion du har behov for ved en eventuel ansættelse.

Hvad søger du?

Er du interesseret i fast ansættelse eller vikar-/tilkaldearbejde (vælg gerne begge)?
Fast ansættelseVikar og tilkaldearbejde

Hvilket botilbud søger du?
GræstedHillerødHelsingeKøgeBrøndbyskovenHurupHjørringFaxeIshøjGreveGrenå

Uddannelse(r) og uddannelsesår:

Har du erfaring inden for autismeområdet fra tidligere job, praktik el. lignende?
JaNej

Har du anden erfaring inden for det specialpædagogiske område, herunder også mentorarbejde?
JaNej

Kan du arbejde i skiftende vagter f.eks. dag-, aften- og nattevagter (angiv hvilke)?
DagAftenNat

Kan du tage indmøder (vagter) af op til 24 timers varighed?
JaNej

Hvilke karakteristika/personlighedstræk er du i besiddelse af, som kan være gavnlige i forhold til at arbejde med autister (f.eks. at du er rolig, tålmodig mv.)?

Er du indforstået med, at det pædagogiske arbejde også kan indeholde bleskift, madlavnings- og rengøringsopgaver?
JaNej

Har du erfaring med at arbejde med tydelig/forudsigelig/visualiseret/struktureret pædagogik?
JaNej

Har du kendskab til TEACCH, PECS eller lignende:
JaNej

Har du tidligere arbejdet med borgere med selvskadende og/eller udadreagerende adfærd?
JaNej

Har du taget nogle kurser inden for autismeområdet eller øvrige relevante kurser (angiv gerne hvilke og år)?

Har du kørekort:
JaNej

Hvor kender du Habitus fra?

Har talt med (udfyldes hvis du har snakket med nogle inden):

Vedhæftede filer
For at fremskynde en eventuel ansættelse er det et krav, at du med din ansøgning vedhæfter de relevante dokumenter.

Bemærk:
Godkendte filer: PDF, doc (Word), docx (Word), PNG (Billede), JPG (billede), GIF (Billede)
Størrelse: Maks 4 mb

Kontaktoplysninger fra tidligere eller nuværende arbejdsplads til indhentning af reference:

Personlig ansøgning

Samtykke ved ansøgning på hjemmeside

Ved afsendelse af din jobansøgning til Habitus, giver du Habitus samtykke til at opbevare og anvende dit CV, ansøgning og andre relevante dokumenter, der indhentes i forbindelse med ansættelsesprocessen i op til 2 år efter afsendt jobansøgning.

Formålet med opbevaringen er at bevare en historik på hvem der har søgt job hos Habitus.
Databasen vil således blive brugt ved løbende rekruttering inden et job bliver opslået.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og bede om at få dine oplysninger slettet i vores database ved at skrive til info@habitus.dk.

Ved dit samtykke bekræfter du samtidigt at have læst Habitus’ private policy om behandling af personoplysninger.

Jeg giver hermed mit samtykke til ovenstående.