Et godt samarbejde

Værd at vide som sagsbehandler

MERE FOR FLERE

Hos Habitus siger vi ikke nej til
borgere, hvis liv har været præget af nederlag, konflikter og psykisk lidelse. Vi arbejder hurtigt og effektivt for at finde både den rigtige bolig og det rigtige pædagogiske tilbud til hver eneste borger

VORES PERSONALE

Vores medarbejdere er overvejende pædagoger og lærere. Alle medarbejdere efteruddannes på vores egne kurser i ASF-forståelse, pædagogisk metode og tilgange til læring. Vores dygtige fagkonsulenter yder supervision til alle borgere/hjælpere-team.

BEVILLINGSGRUNDLAG

Vores botilbud har pladser, der er godkendt efter Servicelovens §§66 stk. 104, 107 og 108 samt mulighed for internt STU-forløb. Bevilling af mentorforløb sker via borgerens jobcenter efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Plads i vores dagtilbud bevilges efter § 104.

KVALITETSSIKRING

Habitus ledes og kvalitetsstyres af en faglig direktør i tæt samarbejde med botilbuddets leder og souschef. Erfarne konsulenter, der har lærer-, talepædagogiske, neuropædagogiske og autismespecifikke pædagogiske kompetencer står for den faglige udvikling.

Et hjem for de svageste

Habitushusene er alle indrettet i hyggelige landejendomme eller villaer i grønne omgivelser. Hvert hus rummer mellem 8 og 14 boliger, og vi lægger vægt på, at husene fremstår som et hjem – ikke en institution.

Hver beboer har sin egen lejlighed med opholdsstue, soveværelse, bad og toilet samt et tekøkken, hvis det ønskes. De fleste lejligheder har endvidere egen have eller altan. Alle botilbud har desuden fælles opholdsrum, køkken, hyggelige udendørsfaciliteter, og rig mulighed for forskellige udendørsaktiviteter.

Unikke rammer for den enkelte

Vores pædagogiske arbejde tager ikke kun udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau, men i lige så høj grad i det enkelte menneskes udviklingspotentiale. Vi stiller få, overskuelige krav og udvikler borgerens positive kompetencer gennem små og sikre succesoplevelser hver dag.

Vi benytter bl.a. struktureret og visualiseret pædagogik – TEACCH – spontan kommunikation som feks. PECS, sociale historier, sanseprofiler, seksualvejledning samt relationspædagogiske strategier.

Målet er livskvalitet

Målet for vores indsats er livskvalitet. Vi hjælper vores beboere til et stabilt livsforløb uden frustrationer, nederlag og daglige kampe. Det betyder bedre trivsel, færre psykiatriske indlæggelser og markant mindre medicin. Og i takt med at borgerens funktionsniveau øges, kan støttebehovet ændres over tid.

Vores personale

Hver borger er tilknyttet et lille fast team samt et storteam af kompetente medarbejdere, der arbejder intensivt på dag- eller døgnbasis med dennes udviklingspotentiale kognitivt, socialt og emotionelt. Vi satser overvejende på faguddannet personale. Det enkelte team sammensættes og tilknyttes borgeren fra første dag, og alle medarbejdere videreuddannes løbende – blandt andet på Habitus’ eget uddannelsesakademi, hvor alle medarbejdere kommer igennem undervisning i centrale metodevalg.

Mere for flere

Hos Habitus siger vi ikke nej til borgere, hvis liv har været præget af nederlag, konflikter og psykisk lidelse. Derfor arbejder vi hurtigt og effektivt for at finde både den rigtige bolig og det rigtige pædagogiske tilbud til den kommende beboer. Og er der flere borgere i kommunen med behov for bo- og dagtilbud eller mentorstøtte, opretter vi et lokalt tilbud.

Bevillingsgrundlag

HabitusHusene har pladser, der er godkendt efter Servicelovens §§66, 104, 107 og 108 samt mulighed for internt STU-forløb. Indskrivning i et botilbud sker efter visitation i borgerens hjemkommune og kommunens indgåelse af kontrakt med botilbuddet om den individuelle ydelse.

Bevilling af mentorforløb sker via borgerens jobcenter efter Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats. Bevilling af dagtilbud sker efter Servicelovens §104.

Kvalitetssikring

Habitus ledes og kvalitetsstyres af en faglig direktør i tæt samarbejde med botilbudslederne og souschefer. Erfarne konsulenter, der har lærer-, talepædagogiske, neuropædagogiske og autismespecifikke pædagogiske kompetencer står for den faglige udvikling.

Rygraden i ledelsen af den pædagogiske indsats er Habitus’ årshjul, hvor borgerens mål og handleplaner bliver målsat og evalueret hvert halve år. Daglig dokumentation i borgerens elektroniske journal samles i en afrapportering til kommunens sagsbehandler, og sammen sætter vi nye mål, krav og handleplaner ud fra Voksenudredningsmetoden (VUM) og vælger metode og indsatser i overensstemmelse med anbefalinger fra Socialstyrelsen (specifikt publikationen Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker).

Vi anvender standardiserede spørgeskemaer til at måle effekten af vores arbejde. Disse tager udgangspunkt i målene fra den pædagogiske udviklingsplan, der er udarbejdet og spørgeskemaet udfyldes af henholdsvis borgeren og koordinator. Denne evaluering skaber en bedre helhedsforståelse og fungerer som et samlet arbejdsredskab mellem myndighed og Habitus.

Visitation

Er du interesseret i at høre mere om vores tilbud, drøfte muligheder eller ønsker du en målgruppevurdering, så kontakt visitationen på: visitation@habitus.dk eller tlf: 25 25 70 69.

Journalsystem

Vi benytter planner4you som intern dokumentation og kommunikationssystem i alle vores tilbud.

Jobformular

Fornavn

Efternavn

Adresse

Postnummer

By

Fødselsår

Telefonnummer

E-mail

Ansøgning:
I det følgende stiller vi dig en række spørgsmål, som du bedes besvare så ærligt og præcist som muligt. At du svarer ”nej” f.eks. til spørgsmålet ’Om du har taget kurser inden for autismeområdet’, betyder ikke, at du har en ringere chance for at få job, men det hjælper os med at afgøre, hvilken type introduktion du har behov for ved en eventuel ansættelse.

Hvad søger du?

Er du interesseret i fast ansættelse eller vikar-/tilkaldearbejde (vælg gerne begge)?
Fast ansættelseVikar og tilkaldearbejde

Hvilket botilbud søger du?
GræstedHillerødHelsingeKøgeBrøndbyskovenHurupHjørringFaxeIshøjGreveGrenå

Uddannelse(r) og uddannelsesår:

Har du erfaring inden for autismeområdet fra tidligere job, praktik el. lignende?
JaNej

Har du anden erfaring inden for det specialpædagogiske område, herunder også mentorarbejde?
JaNej

Kan du arbejde i skiftende vagter f.eks. dag-, aften- og nattevagter (angiv hvilke)?
DagAftenNat

Kan du tage indmøder (vagter) af op til 24 timers varighed?
JaNej

Hvilke karakteristika/personlighedstræk er du i besiddelse af, som kan være gavnlige i forhold til at arbejde med autister (f.eks. at du er rolig, tålmodig mv.)?

Er du indforstået med, at det pædagogiske arbejde også kan indeholde bleskift, madlavnings- og rengøringsopgaver?
JaNej

Har du erfaring med at arbejde med tydelig/forudsigelig/visualiseret/struktureret pædagogik?
JaNej

Har du kendskab til TEACCH, PECS eller lignende:
JaNej

Har du tidligere arbejdet med borgere med selvskadende og/eller udadreagerende adfærd?
JaNej

Har du taget nogle kurser inden for autismeområdet eller øvrige relevante kurser (angiv gerne hvilke og år)?

Har du kørekort:
JaNej

Hvor kender du Habitus fra?

Har talt med (udfyldes hvis du har snakket med nogle inden):

Vedhæftede filer
For at fremskynde en eventuel ansættelse er det et krav, at du med din ansøgning vedhæfter de relevante dokumenter.

Bemærk:
Godkendte filer: PDF, doc (Word), docx (Word), PNG (Billede), JPG (billede), GIF (Billede)
Størrelse: Maks 4 mb

Kontaktoplysninger fra tidligere eller nuværende arbejdsplads til indhentning af reference:

Personlig ansøgning

Samtykke ved ansøgning på hjemmeside

Ved afsendelse af din jobansøgning til Habitus, giver du Habitus samtykke til at opbevare og anvende dit CV, ansøgning og andre relevante dokumenter, der indhentes i forbindelse med ansættelsesprocessen i op til 2 år efter afsendt jobansøgning.

Formålet med opbevaringen er at bevare en historik på hvem der har søgt job hos Habitus.
Databasen vil således blive brugt ved løbende rekruttering inden et job bliver opslået.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og bede om at få dine oplysninger slettet i vores database ved at skrive til info@habitus.dk.

Ved dit samtykke bekræfter du samtidigt at have læst Habitus’ private policy om behandling af personoplysninger.

Jeg giver hermed mit samtykke til ovenstående.