Medarbejderne har ordet Der vil på denne side løbende blive lagt videoer op, hvor medarbejderne fortæller om, hvordan det er at arbejde i Habitus.

I denne video kan du se hvordan HabitusHuset Elbækvej ser ud og høre botilbudsleder Hans Christian Rødkjær fortælle om det menneskesyn der er helt centralt

I denne video fortæller personale og leder i HabitusHuset Skellebjerg om, hvordan de arbejder med at øge livskvalitet ved at minimere problemskabende adfærd.