25 jan, 2022
Pårørendesamarbejde

Forøge trivsel hos beboerne med et transparent og åbent samarbejde med pårørende

 

I Habitus ved vi, at pårørende er botilbuddenes vigtigste ressource til at øge livskvalitet hos beboerne. Derfor har HabitusHusene Drachmannsvej og Skovkær pårørendesamarbejde øverst på dagsorden.

Habitus Drachmannsvej har iværksat forskellige aktiviteter, rettet mod pårørende for at øge tryghed og tillid i samarbejdet.

I Habitus handler det om at øge livskvaliteten for beboerne, og det kan man blandt andet gøre ved at sikre, at beboerne føler sig elsket, set og hørt af deres familiemedlemmer.

Botilbudslederen i Habitus Drachmannsvej Henriette Malmberg fortæller, at hun siden sin ansættelse har arbejdet på at skabe tættere bånd mellem pårørende og Habitus, inden beboeren er flyttet ind i Habitus.

Vi ved, at pårørende har den bedste viden omkring vores beboere, derfor afsætter vi tid og ressourcer på at besøge beboeren, allerede inden vedkommende er flyttet ind i Habitus. Man skal møde pårørende med ordentlighed og forståelse for deres livshistorie. Så den dag beboeren flytter ind, så er indkøringen allerede sket. Det kan også betale sig økonomisk for, hvis Habitus bare satser mellem tre (op til femten) besøg, så kan man spare op til et halvt års arbejde.”, fortæller Henriette.

 

Skab den første kontakt

Dermed er den indledende kontakt skabt, og Habitus kan herfra bygge videre på samarbejdet. Det gøres ved at tilbyde den kommunikationsform, der passer den enkelte pårørende bedst.

”Det kan f.eks. være sms’er, ugentligt mails, virtuelle møder eller fysiske møder en gang om måneden.”, forklarer Henriette.

Det er fagteamet omkring beboeren, der står for den primære kontakt til pårørende. Ledelsen har dog altid en fornemmelse af, hvad der rører sig i de forskellige fagteams, og man skal som leder også være indstillet på at være tilgængelig for, at pårørende kan kontakt en.

”Det er vigtigt, at ledelsen er klar til at tage samtalen, for så kan vi komme evt. negative fortællinger i forkøbet og sikre, at de ikke løber af sporet. Dette giver ro hos pårørende, hos medarbejderne og ikke mindst hos vores beboere”, siger Henriette og fortsætter.

”Habitus kan give pårørende tid og den form for kommunikation de foretrækker, men fremfor alt skal Habitus legalisere åbenhed. Så får vi det bedste ud af pårørendesamarbejdet, og en fælles respekt for den fællesnævner, vi har, som er beboeren.”

 

Åbenhed og tillid

Med åbenhed mener botilbudslederen, at vi skal kunne tale, grine og græde sammen om de gode og de mindre gode fortællinger. Pointen er, at vi skal få styr på det sammen.

Min oplevelse er, at så er alt godt, og vi får ingen klager. Vores udgangspunkt er, at pårørende skal føle sig set og hørt i de ting, som kan være lidt svært. Her tilbyder ledelsen at tage samtalen, for så kan der fortsat være en god relation til fagteamet i dagligdagen.”, siger Henriette.

Åbenhed og tillid tager tid, men det er vigtigt for samarbejdet, at pårørende kan dele bekymringer, sorger og glæder velvidende om, at Habitus gør det bedst mulige. Pårørende er nemlig medspillere, når Habitus arbejder med fællesskabet ude i det offentlige rum.

F.eks. kan beboeren ringe hjem og sige, nu sker der noget nyt, så er pårørende medspillere, og de kan udstråle, at personalet har styr på det. Det skaber gennemsigtighed og gennemskuelighed, og alle er trygge. Pårørende kan være en slags totempæl, så vi kan gennemføre de ting, vi tror på.”, bemærker Henriette.

 

Lokalt Årshjul

På Drachmannsvej får de pårørende adgang til et lokalt årshjul, som de kan følge med i samtidige med, at botilbudslederen anbefaler, at der med jævne mellem sendes nyhedsbreve ud, når der sker noget i huset.

Det giver også et godt sammenhold og tillid at holde sensommerfester, påskefrokoster eller julearrangementer, hvor pårørende har mulighed for at mingle. Alle er en del af festlighederne på deres egen måde og personalet/ledelsen er sammen med alle. Ledelsen har stor fokus på, at det er en fest for beboerne og pårørende og ikke en personalefest.

”Vi har været vidner til, at der bliver skabt et lille netværk af pårørende, der er begyndt at tale sammen, hvilket styrker vores pårørendesamarbejde. Corona har skruet lidt ned for aktiviteterne, men vi har skabt en ånd for, at det her fællesskab er her for at blive – Corona eller ej.”, afslutter Henriette.

I Habitus Drachmannsvej har man set en øget trivsel og åbenhed overfor nye tiltag og aktiviteter hos beboerne. Beboerne har fået bedre relationer mellem hinanden og til pårørende.

Habitus’ mission er at maksimere livskvaliteten hos alle mennesker med udviklingsforstyrrelse, og en af måderne, man kan gøre det på, er at opbygge et åbent og transparent pårørendesamarbejde.