09 feb, 2021

Hvorfor fokusere på krænkelser i Habitus? Og hvordan?

Hvorfor skal vi overhovedet fokusere på krænkelser?
Det offentlige fokus på krænkelser er steget de seneste år. Skandaler og fyringer omhandlende krænkelser har fyldt meget i den offentlige debat. Det tror vi det har, fordi vi er blevet bedre til at se, hvordan mennesker kan påvirke hinanden negativt, også selvom det ikke er det de vil. At krænke betyder at “skade eller begå overgreb mod nogens ære, selvfølelse el.lign.”. Man kan altså sagtens krænke nogen, uden at have intentioner om at gøre andre ondt. Der er ingen der trives i miljøer der er gennemsyrede af krænkende adfærd. Vi tror på, at vi som organisation har et ansvar for at skabe et miljø, hvor mennesker der er udsat for krænkende adfærd i deres professionelle liv, også trygt kan fortælle om deres oplevelser

Fremadrettet opsamler vi derfor systematisk alle ansattes i Habitus oplevelser med krænkelser på arbejdspladsen. Vi vil vide hvilken rolle krænkelser spiller i hverdagen i Habitus, for at vi kan modarbejde det. I forlængelse af vores forråelsesmålinger, skal alle i Habitus anonymt udfylde et spørgeskema fire gange årligt. Spørgeskemaet omhandler hvert individs følelse af at være blevet krænket.

Tak for din tid.

Du kan se mere om hvordan vi ellers er organiseret i HabitusHusene her.

Har du lyst til at læse mere om HabitusHusene, vores strukturer og pædagogik, kan du følge med på vores blog her.