02 dec, 2021
Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring og udvikling

I Habitus har vi udviklet en organisatorisk ramme for, hvordan vi sikrer kvalitet i fagligheden, så vi kan levere den bedst mulige indsats med borgeren i centrum.

Årshjul

I Habitus har vi en systematisk struktur, som sikrer kontinuerlig pædagogisk kvalitet. Dette er en ensrettet ledelsesproces, hvor alle møder har en dagsorden, og borgeren er i centrum. Årshjulet sikrer kvalitet i arbejdsgangene for udviklingsplaner, trivselsmålinger, supervision, arbejdsmiljø m.m.

Udviklingsplaner

Udviklingsplanen tager højde for både borgerens egne drømme og håb for fremtiden samt kommunens bestilling. I Habitus er vi optaget af, at udviklingsplanen er brugbar, og derfor bliver den hver 6. uge systematisk evalueret og justeret, så der tages hensyn til borgerens grundlæggende udvikling og livskvalitet.

Trivselsmålinger

I fagsystemet benyttes ”Trivselsvurdering” som er et systematisk redskab (grøn, gul, rød) til at forstå borgers adfærd og derved registrere borgerens trivsel. Dette registreres udelukkende for at identificere og nuancere små ændringer ved borgers adfærd, som skal hjælpe omsorgspersonen til at ændre i pædagogikken. Det vil altid være omsorgspersonen, som skal ændre sin adfærd/kommunikation/pædagogik, for at sikre borgers trivsel.

Supervision

Hver 6. uge har alle borgerteams supervision. I de superviserende samtaler stilles der skarpt på praksis, samarbejde og professionalisme samt behandling af borgerrelateret udfordringer.

Faglig dokumentation

I Habitus benytter vi det faglige dokumentationssystem, planner4you, hvor borgers mål bliver evalueret dagligt med faglig refleksion hertil. Fagsystemet sikrer ligeledes en grundig overlap, fra dag til natpersonale og omvendt.

Specialiserede borgerteams

I Habitus ansætter vi et team for hver borger. Det er vigtigt, at medarbejderens kompetencer matcher borgerens behov. Medarbejderen skal være dedikeret til, at borgerens livskvalitet optimeres. For at sikre en borgercentreret indsats har medarbejderen lange indmøder, hvilket borgerne trives godt med og medarbejderne oplever, at de specialiserer sig i den enkeltes hverdag og liv.

Individuelle boligrammer

I Habitus specieldesigner vi boligrammerne, så det er tilpasset borgers behov. Hver borger har sin egen lejlighed med opholdsstue, soveværelse, bad/toilet samt tekøkken, hvis det ønskes. De fleste lejligheder har endvidere egen have eller altan. Alle HabitusHuse har desuden fælles opholdsrum, køkken og hyggelige udendørsfaciliteter.

Sundhedsfagligt team

Det sundhedsfaglige team i Habitus er ansat centralt i organisationen og består af sygeplejersker, som yder sundhedsfaglig rådgivning, undervisning, vejledning og bistand til alle botilbud i Habitus. Det sundhedsfaglige team kommer jævnligt på botilbuddene og gennemgår borgernes sundhedsmæssige tilstand og medicinering. De er således med ved komplekse somatiske og psykiatriske udfordringer hos den enkelte borger og yder bistand ved hospitalsindlæggelser, kontakt til læge, speciallæge og andre relevante sundhedsmyndigheder.

Forebyggelse af forråelse

I Habitus forebygger vi forråelse med en organisatorisk proces, som systematisk identificerer optaktssignaler til forråelse. Der bliver løbende afsat tid og ressourcer til, at alle i organisationen arbejder med elementerne i forebyggelsesprocessen.

Onboarding og internt akademi

I Habitus har vi et omfattende onboarding program, som både foregår digitalt og ved fysisk læring. Nye medarbejdere bliver derved integreret grundigt fra første arbejdsdag. Vi har ligeledes et internt akademi, så medarbejderne hele tiden er opdateret på ny lovgivning og procedurer samt adgang til faglig pædagogisk materiale.

Medarbejder og lederudvikling

Vi er optaget af et højt fagligt niveau og prioriterer deltagelse i kursus og uddannelse. Habitus sender løbende medarbejdere på merit/pædagoguddannelsen, og vi arbejder systematisk med at udvikle vores ledere. I 2021 har vi 23 medarbejdere på merituddannelsen.

Målsætningen i Habitus

I Habitus sætter vi borgeren i centrum og har en grundlæggende antagelse af, at mennesker gør det godt, hvis de kan. Vi har en etisk forpligtigelse til at hjælpe den enkelte borger, samtidig med at vi har et samfundsmæssigt ansvar for at hjælpe så mange som muligt.  I Habitus har vi derved fokus på de individuelle hensyn, der skaber livskvalitet for den enkelte borger samt kvalitet i rammerne omkring de mange.