17 apr, 2020

Sådan bruger du low arousal i praksis

Psykolog Bo Hejlskov Elvén giver konkrete råd til, hvordan du som forælder kan implementere low arousal i hverdagen.

Low Arousal er en konfliktnedtrappende tilgang til mennesker, der er i affekt. I praksis betyder det, at personalet skal tilpasse deres kommunikation, handlinger og krav til den enkelte borger, hvis borgeren udviser en udfordrende adfærd.

Bo Hejlskov Elvén er forfatter, foredragsholder og psykolog med speciale i håndtering af børn med adfærdsvanskeligheder.

Denne video er produceret i samarbejde med Skolen ved Sorte Hest og er del af en serie af videoer med gode råd til, hvordan du på en god og ordentlig måde kan håndtere konflikter med dit barn før, og når de opstår.

I Habitus lærer alle vores medarbejdere, at borgerens udfordrende adfærd skal ses som en reaktion eller kommunikationsform, der afspejler, at borgeren ikke er i stand til at håndtere den aktuelle situation.