fbpx

Udfordrende adfærd Få indblik i vores forståelse og håndtering af udfordrende adfærd i Habitus.

Habitus definition på udfordrende adfærd

Udfordrende adfærd er ofte noget, man stifter bekendtskab med i arbejdet med borgere med særlige behov. Udfordrende adfærd kendetegner handlinger, som oftest ikke er velegnet i det offentlige rum, og som kan overskride andres grænser eller skabe udfordringer for personer i omgivelserne. Udfordrende adfærd er ikke en tilstand eller en diagnose. Alle mennesker kan reagere på en måde, som andre finder udfordrende i visse situationer.

Det er ofte, at sammensætningen af borgers diagnoser, erfaringsdannelse, forståelse af sig selv og for omverdenen, som nogle gange har en frustrerende indvirkning på borgeren. Derfor er det helt centralt, at vores medarbejder skal kunne håndtere udfordrende adfærd ved at understøtte borgerens egen mestring.

Kilde: socialstyrelsen.dk

Habitus pædagogiske håndtering og metodevalg

Personalet i Habitus

Hver medarbejder er tilknyttet et fast borgerteam, som specialiserer sig i den enkelte borgers funktionsniveau, behov, ressourcer, interesser og adfærd. Et borgerteam består af ca. 3 medarbejdere, som er matchet til og tilknyttet en borger, og arbejder intensivt på dag- eller døgnbasis. Habitus ansætter overvejende faguddannet personale, og alle medarbejdere starter med et onboarding program, som sikrer høj kvalitet fra første ansættelsesdag. På Habitus‘ eget uddannelsesakademi kommer alle medarbejdere løbende gennem relevant undervisning med højt teoretisk og fagligt indhold.

Metode og tilgang

I Habitus mener vi, at alle borgere gør det godt, hvis de kan. Vores pædagogiske arbejde tager derfor ikke kun udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau, men i lige så høj grad i det enkelte menneskes udviklingspotentiale. Vi stiller få, overskuelige krav og udvikler borgerens positive kompetencer gennem små og sikre succesoplevelser hver dag.

Vi benytter bl.a. struktureret og visualiseret pædagogik samt PECS, sociale historier, low arousal, seksualvejledning samt relationspædagogiske principper.

Målet er livskvalitet

Målet for vores indsats er at minimere frustration og øge livskvaliteten hos borgeren. Vi hjælper vores borgere til et stabilt livsforløb med så få frustrationer som muligt. Dette medfører bedre trivsel, færre psykiatriske indlæggelser og markant mindre medicin.

I takt med at borgerens funktionsniveau udvikles, kan støttebehovet ændres over tid.

Unikke rammer 

Habitus tilbyder unikke og individuelt tilpassede botilbud med fokus på livskvalitet. Alle har brug for at føle sig hjemme i trygge, vante rammer.

Habitus’ forskellige botilbud er indrettede i hyggelige landejendomme eller villaer i grønne omgivelser. Hvert hus rummer mellem 3 – 12 lejligheder, og vi lægger vægt på, at husene fremstår som et hjem. Den enkeltes lejlighed er altid tilpasset vedkommendes behov og ønsker.

I Habitus har vi også solisttilbud, som er særligt tilpasset borgere, der har behov for ekstra skærmning fra omgivelser samt et omfattende behov for pædagogisk støtte.
Hver borger har sin egen lejlighed med opholdsstue, soveværelse, bad og toilet samt mulighed for tekøkken. De fleste lejligheder har endvidere egen have. Alle botilbud har fælles opholdsrum, køkken, hyggelige udendørsfaciliteter med rig mulighed for forskellige aktiviteter.